Page 6 - Giới Thiệu Thị Trường Nam Phi
P. 6

nước biển nhưng cũng có những vùng cao trên 1.800 m; độ cao
      giảm dần về phía biên giới Botswana và con sông Limpopo. Vùng
      Middle Veld nằm ở phía tây cao nguyên với độ cao trung bình là
      915 m, cũng dốc dần xuống và khá khô cằn. Phần phía tây nam lãnh
      thổ Nam Phi là một vùng núi với các dãy núi như Tsitsikama,
      Swartberg, Langeberg, Drakenstein và núi Table (1.086 m) ở Cape
      Town. Vùng đồng bằng ven biển là vùng đất rất màu mỡ nhưng khá
      hẹp, rộng nhất là 130 km và thường thì chỉ rộng 30 km. Nam Phi có
      2.960 km bờ biển nhưng có rất ít cửa sông và cảng tự nhiên. Khu
      vực núi bao quanh có độ cao chênh lệch khá lớn. Vùng núi phía
      Đông - Bắc có độ cao lên đến 4.000 m. Vùng núi phía Tây – Nam có
      độ cao lên đến 2.000 m. Phần đất phía Đông giáp với Ấn Độ Dương
      có lượng mưa cao và chất lượng đất màu mỡ hơn. Phần đất phía Tây
      giáp với Đại Tây Dương là một sa mạc ven biển do có dòng biển
      lạnh Benguela, kéo dài đến Namibia và Angola. Hơn 60% diện tích
      đất của Nam Phi ở tình trạng khô cằn hoặc nửa khô cằn.
       Lượng mưa

       Nam Phi có lượng mưa trung bình vào khoảng 450mm, chỉ bằng
      một nửa mức trung bình (860mm) của thế giới, 65% diện tích của
      đất nước này nhận được lượng mưa dưới 500 mm/năm - lượng
      mưa tối thiểu để có thể canh tác trên đất khô hạn. Lượng mưa của
      Nam Phi là không ổn định và khó dự đoán. 21% diện tích của Nam
      Phi, chủ yếu là khu vực phía Đông khô hạn nhận được lượng mưa

      rất thấp, dưới 200 mm/năm. Nam Phi thường chịu ảnh hưởng bởi
      hạn hán kéo dài và khắc nghiệt. Tại Cape Town, thủ phủ của
      Western Cape, lượng mưa trung bình đạt mức cao nhất vào các
      tháng mùa đông, trong khi 8 thủ phủ khác đạt lượng mưa trung
      bình cao nhất vào mùa hè.


      6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11