Page 13 - Giới Thiệu Thị Trường Nam Phi
P. 13

16,2 triệu người) ở độ tuổi dưới 15 và chỉ có 8,4% dân số ở độ tuổi
      từ 60 trở lên. Trong số những người ở độ tuổi trên 15, có khoảng
      22,7% (khoảng 3,66 triệu người) sống ở KwaZulu-Natal và 18,8%
      (khoảng 3,05 triệu người) sống ở Gauteng. Tỷ lệ người cao tuổi từ
      60 trở lên đang tăng lên nhanh chóng.
       Cơ cấu giới tính: 52% dân số Nam Phi là nữ (khoảng 27,64 triệu
      người) và 48% là nam. Tỉnh có đông dân nhất ở Nam Phi là
      Gauteng ước tính vào khoảng 12,91 triệu người (23,9% tổng số
      dân cả nước). Tiếp đến là KwaZulu-Natal với 10,69 triệu người
      (19,8%). Tỉnh có dân số ít nhất là Northern Cape với số dân ước

      tính vào khoảng 1,17 triệu người (2,2%).
       Trong giai đoạn từ 2011-2016, số lượng người di trú từ tỉnh
      Eastern Cape là gần 242 nghìn người, từ Limpopo khoảng hơn 303
      nghìn người. Trong khi đó, tỉnh Gauteng sẽ có thêm 1,1 triệu người

      tới sinh sống và Western Cape là gần 345 nghìn người.
       Tuổi thọ trung bình của người dân Nam Phi năm 2014 được dự
      báo là 59,1 đối với nam và 63,1 đối với nữ.

       Tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh trong năm 2014 được dự báo ở mức
      34,4/1000 trẻ.

       Tỷ lệ người nhiễm HIV ở Nam Phi là 10,2%. Số người nhiễm
      HIV năm 2014 vào khoảng 5,51 triệu người. Trong đó, 16,8% số
      người trong độ tuổi 15 - 49 được xét nghiệm dương tính với HIV.
       Tôn giáo

       35% người dân Nam Phi theo đạo Tin lành. Số tín hữu Công
      giáo là 10%, tín hữu Anh giáo 10%. Tín hữu Methodist, Luther và
      các Giáo Hội Kitô khác chiếm 30%, Hồi giáo chiếm 1,5%, Ấn Độ
      giáo chiếm 1,2%, Do Thái giáo 0,3%, Phật giáo và đạo thờ vật linh

                                     13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18