Page 1 - Hỏi Đáp Chính Sách Về Người Khuyết Tật
P. 1

hội người khuyết tật thành phố hà nội

           Hỏi-Đáp
       Chính sáCh pháp luật về người khuyết tật             Chủ biên :  đặng đức San
             Hiệu đính :  nguyễn ngọc lâm
                  :  Vũ Mạnh hùng

             Minh họa :  nguyễn thị thu lan

                  hà nội - 2012
           nhà xuất bản lao động - xã hội
                     1
   1   2   3   4   5   6