Quay lại trang tìm kiếm

                                                              Chi tiết tài liệu
Dạng tài liệu: Sách
Tác giả: Nguyễn Quang Việt  
Nhan đề: Định hướng đào tạo nghề cho lực lượng lao động trong các làng nghề truyền thống  
Nguồn trích: Sách chọn lọc  
Số/Tập:  
Trang: 238tr.  
Năm xuất bản: 2010
ISSN:  
Tóm tắt: Sách gồm 3 chương: Chương 1. Tổng quan về làng nghề và làng nghề truyền thống. Một số khái niệm cơ bản. Vai trò của các làng nghề đối với sự phát triển văn hóa - kinh tế - xã hội. Tổng quan về tình hình phát triển các làng nghề trong cả nước. Ý nghĩa của việc phát triển các làng nghề trong giải quyết việc làm và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động; Chương 2. Thực trạng đào tạo nghề trong các làng nghề; Chương 3. Định hướng và một số giải pháp thực hiện đào tạo nghề trong các làng nghề truyền thống.  
Từ khóa: Làng nghề truyền thống; Lực lượng lao động; Cơ cấu lao động  

Tài liệu hiện đang có tại Thư Viện Tỉnh Bình Thuận, Mời quý độc giả đến xem.
 

Được phát triển bởi Phòng Tin Học Thư Viện Tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 286 Trần Hưng Đạo. Tp. Phan Thiết - Điện thoại:0623.828262