Quay lại trang tìm kiếm

                                                              Chi tiết tài liệu
Dạng tài liệu: Luận Án Tốt Nghiệp
Tác giả: Lương Thanh Sơn, Hoàng Hoa Hồng, Nguyễn Văn Động  
Nhan đề: Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến sự tập trung của cá tại chà cố định sử dụng trong nghề vây xa bờ tỉnh Bình Thuận  
Nguồn trích: Luận Án  
Số/Tập:  
Trang: 222tr.  
Năm xuất bản: 2008
ISSN:  
Tóm tắt: Tình hình nghiên cứu, sử dụng chà trên thế giới, ở Việt Nam và tỉnh Bình Thuận, nội dung và phương pháp nghiên cứu, phân tích, xác định yếu tố nghiên cứu và khảo sát số liệu, đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố tác động đến sự tập trung của cá tại chà.  
Từ khóa: Luận án tiến sĩ; Nghiên cứu; Ngư nghiệp; Khai thác; Thủy sản; Bình Thuận  

Tài liệu hiện đang có tại Thư Viện Tỉnh Bình Thuận, Mời quý độc giả đến xem.
 

Được phát triển bởi Phòng Tin Học Thư Viện Tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 286 Trần Hưng Đạo. Tp. Phan Thiết - Điện thoại:0623.828262