Ngày hội sách
dangkythe
corona
Ebook
Chuyến xe tri thức, hiệu quả cần phát huy trong phát triển văn hóa đọc

Chuyến xe tri thức, hiệu quả cần phát huy trong phát triển văn hóa đọc

 04:33 05/02/2021

Trong xã hội phát triển, con người cần nhiều thông tin hơn để phục vụ cho đời sống như: học tập, giải trí, lao động, sản xuất kinh doanh.… từ đó đã thúc đẩy các phương tiện thông tin phát triển một cách mạnh mẽ, con người có rất nhiều kênh để tiếp thu thông tin và có thể nói là ở mọi lúc, mọi nơi
Chi bộ Thư viện tỉnh Bình Thuận tổ chức sinh hoạt học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh quý II năm  2020

Chi bộ Thư viện tỉnh Bình Thuận tổ chức sinh hoạt học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh quý II năm 2020

 00:23 29/06/2020

Chiều ngày 26/6/2020, Chi bộ Thư viện tỉnh Bình Thuận đã tổ chức sinh hoạt học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh quý II/2020 với chủ đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Thư viện tỉnh Bình Thuận trưng bày giới thiệu sách kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thư viện tỉnh Bình Thuận trưng bày giới thiệu sách kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

 05:18 11/05/2020

Thực hiện Kế hoạch số 127-KH/ĐU-SVHTTDL ngày 24/4/2020 của Đảng ủy Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh, Thư viện tỉnh trưng bày, giới thiệu sách giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp, những tư tưởng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những tấm gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020).
Chi bộ Thư viện tỉnh Bình Thuận tổ chức sinh hoạt học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề 2020

Chi bộ Thư viện tỉnh Bình Thuận tổ chức sinh hoạt học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề 2020

 21:16 23/03/2020

Chiều ngày 23/3/2020, Chi bộ Thư viện tỉnh tỉnh Bình Thuận tổ chức sinh hoạt học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh quý I/2020 với chủ đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Học sinh lớp 9 tỉnh Bình Thuận mỏi mòn đợi thi vào 10

Học sinh lớp 9 tỉnh Bình Thuận mỏi mòn đợi thi vào 10

 22:17 10/06/2019

Chỉ một số ít thầy cô giáo có thu nhập cao từ việc dạy thêm và một số trung tâm dạy thêm thì muốn kéo dài thời gian chờ thi càng lâu càng tốt.
Chuyển mạnh từ học tập sang làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể

Chuyển mạnh từ học tập sang làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể

 00:04 20/05/2019

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh Bình Thuận tiếp tục quán triệt thường xuyên, sâu kỹ Chỉ thị 05-CT/TW; chuyển mạnh từ học tập sang làm theo bằng những việc làm cụ thể, ý nghĩa nhất, tránh hình thức, nói suông.
1.320 học sinh, sinh viên học môn giáo dục quốc phòng

1.320 học sinh, sinh viên học môn giáo dục quốc phòng

 22:18 05/05/2019

Ngày 4 tháng 5, Trường Quân sự tỉnh Bình Thuận ký kết chương trình liên kết giáo dục môn giáo dục quốc phòng – an ninh với các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh năm học 2019 - 2020.
Phát huy tính chủ động và sáng tạo trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05

Phát huy tính chủ động và sáng tạo trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05

 21:38 23/05/2018

Đó là yêu cầu của đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận tại Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng: Đổi mới trong công tác đánh giá cán bộ ở Bình Thuận

Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng: Đổi mới trong công tác đánh giá cán bộ ở Bình Thuận

 05:03 19/04/2018

Gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào công tác cán bộ là một trong những giải pháp mà Tỉnh ủy Bình Thuận triển khai thực hiện trong thời gian qua.

Bình Thuận nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên

 21:42 11/10/2017

Nhằm nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, Tỉnh ủy Bình Thuận yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
“Học tập chi bộ bạn” - Mô hình hiệu quả

“Học tập chi bộ bạn” - Mô hình hiệu quả

 22:32 20/08/2015

Mới triển khai được vài tháng nhưng mô hình “Học tập chi bộ bạn” ở Đảng bộ Quân sự tỉnh Bình Thuận đã phát huy tác dụng, mang lại hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ.
Tăng tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy các cấp

Tăng tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy các cấp

 21:23 18/06/2015

Thời gian qua, nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ở tỉnh Bình Thuận về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ có chuyển biến đáng kể. Theo đó, đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ từng bước được cải thiện; phần đông phụ nữ được tạo cơ hội để học tập nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực, giải quyết việc làm, phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc…
Huy động mọi nguồn lực để phát triển giao thông nông thôn

Huy động mọi nguồn lực để phát triển giao thông nông thôn

 02:54 28/05/2015

Gắn với đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các phong trào như: đền ơn đáp nghĩa, giúp nhau làm kinh tế, xoá đói giảm nghèo; giải quyết các vấn đề bức xúc ở địa phương; bảo vệ an ninh, trật tự xã hội; xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư… ở tỉnh Bình Thuận được triển khai thực hiện khá tích cực.
Bình Thuận biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Bình Thuận biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

 20:24 21/05/2015

Sáng 19-5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị tổng kết và biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu qua bốn năm (2011 – 2015) thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận: 49% số hộ đạt danh hiệu “Gia đình hiếu học”

Huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận: 49% số hộ đạt danh hiệu “Gia đình hiếu học”

 02:27 05/01/2015

Sau 5 năm (2009 – 2014), Hội Khuyến học huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận phát động phong trào “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học”, các Trung tâm Học tập cộng đồng – cơ sở xã hội hóa học tập đã mở 1.626 lớp với 92.000 học viên. Hội Khuyến học có 212 Chi hội, 37 Ban Khuyến học của cơ quan có 15.400 hội viên tham gia.
Sửa đổi lối làm việc, tránh gây phiền hà nhân dân

Sửa đổi lối làm việc, tránh gây phiền hà nhân dân

 21:51 17/12/2014

Sửa đổi lối làm việc, tránh gây phiền hà cho nhân dân là điều những cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bình Thuận luôn tâm nguyện. Ðó cũng là một trong những nội dung mà các cấp ủy quan tâm xem xét để đánh giá cán bộ; là chương trình hành động của mỗi đảng viên trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ, nhất là những điều Người căn dặn trong Di chúc trước lúc đi xa.

Khắc phục hạn chế trong kiểm tra trắc nghiệm bằng công nghệ thông tin

 22:08 02/11/2014

Qua nhiều năm nghiên cứu ứng dụng CNTT trong kiểm tra bằng trắc nghiệm khách quan và học tập các chuyên gia, thầy Dương Đức Tuấn – Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo
Trong bảy năm qua, Công đoàn Công ty Điện lực Kiên Giang đã thực hiện Chương trình "Thắp sáng niềm tin" mang đến hàng trăm nghìn cuốn vở cho các em học sinh nghèo trong tỉnh.

Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XI của Ðảng Bình Thuận đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI về xây dựng Ðảng

 21:44 14/08/2014

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XI về xây dựng Ðảng, Tỉnh ủy Bình Thuận tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đồng thời gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chủ động đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm.
ảnh minh họa

Bình Thuận quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống tham nhũng

 21:17 14/08/2014

Gắn với “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát phòng, chống tham nhũng, lãng phí được các cấp, các ngành ở tỉnh Bình Thuận triển khai thực hiện khá đồng bộ và tích cực.
Người dân huyện Bắc Bình (Bình Thuận) tự nguyện phá dỡ nhà cửa phục vụ dự án nâng cấp, cải tạo tuyến Quốc lộ 1A.

Bài 1: Chọn việc khó, khâu yếu

 04:06 15/05/2014

Sau khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) ban hành Nghị quyết “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” (NQTW4), Đảng bộ tỉnh Bình Thuận đã xác định: Kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”với thực hiện NQTW4. Từ chủ trương trên, việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện NQTW4 thực sự mang lại những kết quả rất đáng ghi nhận ở Bình Thuận.
Tủ sách HCM
tai lieu so hoa
tra cứu
Liên kết Website

 

Góp ý
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây