Phieu dieu tra

Báo cáo hằng năm

Thứ hai - 05/12/2011 20:12
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2010 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2011

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2010

- Thực hiện sự chỉ đạo của Vụ Thư viện và Kế hoạch hoạt động năm 2010 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận.
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của thư viện, Thư viện tỉnh Bình Thuận xây dựng Kế hoạch hoạt động năm 2010, tổ chức và phối hợp tổ chức hoạt động đạt kết quả như sau:

I. Đánh giá nhận xét chung:

1. Thuận lợi:
- Trong năm 2010 Thư viện tỉnh Bình Thuận tiếp tục nghiên cứu ứng CNTT trong hoạt động thư viện như: xuất bản các ấn phẩm thông tin; cập nhật thông tin, giới thiệu thư mục sách mới, sách chuyên đề trên Website; tổ chức và phối hợp tổ chức các hình thức hoạt động đạt hiệu quả như: triển lãm, giới thiệu tài liệu chuyên đề về lịch sử các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, văn hoá, xã hội; tổ chức Ngày hội sách Việt Nam; tổ chức Hội báo xuân ở tỉnh và huyện; luân chuyển sách phục vụ cơ sở; mở điểm đọc sách hè tại Nhà thiếu nhi tỉnh; tổ chức Cuộc thi vẽ tranh Nét cọ tuổi thơ; tổ chức hoạt động hè cho đối tượng thiếu nhi; mời diễn giả nói chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, luân chuyển sách đưa văn hóa về phục vụ cơ sở … đáp ứng được yêu cầu bạn đọc; chuyển giao sách tài trợ chương trình mục tiêu cho 10 thư viện huyện. Trong năm 2010 hiệu quả phục vụ đạt trung bình 110% kế hoạch năm 2010, chỉ tiêu giao bổ sung sách đạt 111%, tăng trung bình so với kế hoạch năm 2009 là 14%.
- Hoạt động các thư viện cấp huyện tổ chức phục vụ thường xuyên, luân chuyển sách phục vụ cơ sở đáp ứng được một phần nhu cầu của nhân dân, 6/10 thư viện bổ sung sách mới (HTB, TL, BB, LG, TP, PT) đạt 150% kế hoạch giao cho 10 huyện, hiệu quả hoạt động tăng so cùng kỳ 2009.
2. Khó khăn:
- Trụ sở Thư viện tỉnh đã quá tãi, Thư viện tỉnh đã có tờ trình, trình cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh xin mở rộng trụ sở từ năm 2004, hàng năm Thư viện tỉnh có báo cáo Sở VHTTDL và UBND tỉnh về tình trạng trụ sở Thư viện nhưng UBND tỉnh chưa có kế hoạch giải quyết, sách báo một số phải buộc chất dưới sàn và ngoài hành lang, rất khó khăn trong việc bảo quản vốn tài liệu và tổ chức các kho đọc phục vụ bạn đọc. Thư viện cấp huyện hầu hết nằm trong Trung tâm VHTT, Thư viện tỉnh cũng đã tham mưu với lãnh đạo Sở VHTTDL đề nghị với UBND cấp huyện tách 1 số thư viện huyện có điều kiện ra khỏi Trung tâm VHTT trực thuộc UBND huyện vẫn chưa triển khai được, thư viện cấp huyện có nơi không có kinh phí bổ sung sách, có nơi có bổ sung nhưng rất ít, bổ sung báo trung bình 15 loại/1 thư viện, trang thiết bị chuyên dùng thiếu trong thời gian dài chưa được đầu tư. Địa phương ít quan tâm đến công tác thư viện nên chưa đáp ứng nhu cầu văn hoá đọc cho nhân dân ở địa phương.

II. Kết quả hoạt động năm 2010:

1. Thư viện tỉnh:
1.1. Hiệu quả phục vụ:

- Cấp và đổi thẻ: 2.558 thẻ (thiếu nhi 463 thẻ).
- Lượt bạn đọc: 146.239 lượt (13.070 lượt thiếu nhi)
- Lượt tài liệu luân chuyển: 607.144 lượt (thiếu nhi 121.145).
- Thu lệ phí thẻ: 36 triệu đồng.
1.2. Công tác thông tin, tuyên truyền:
- Tổ chức Hội báo Xuân Canh Dần năm 2010 tại Thư viện tỉnh, Hội báo Xuân hội tụ 500 loại báo xuân của Trung ương, 62 tỉnh thành và ấn phẩm xuân của địa phương, thu hút 1.150 lượt bạn đọc, luân chuyển 5.750 lượt báo xuân. Mở cửa phục vụ phòng đa phương tiện thu hút hút 500 lượt bạn đọc truy cập tra tìm thông tin.
- Trưng bày giới thiệu tài liệu chuyên đề 34 đợt như: người Việt Nam dùng hàng VN, mừng Đảng, mừng Xuân Canh Dần, Thăng Long -Hà Nội nghìn năm văn hiến, ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày thành lập Đoàn thanh niên CSHCM 26/3, ngày Giải phóng Bình Thuận, ngày Giổ tổ Hùng Vương, ngày Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước, ngày Quốc tế lao động, ngày chiến thắng Điện Biên 7/5, 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5 và 100 năm Bác Hồ dừng chân dạy học Trường Dục Thanh; ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, ngày Thương binh liệt sĩ 27/7, ngày thành lập Công đoàn VN 28/7, ngày thành lập Công an nhân dân, CM tháng 8 và QK2/9, Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh, dịch heo tai xanh, ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ VN 20/10, ngày thành lập MTTQVN, ngày Hiến chương Nhà Giáo 20/11, ngày thành lập Quân đội nhân VN 22/12… và giới thiệu sách mới gồm 8.591 tài liệu.
- Tập hợp, chọn lọc, xuất bản và phát hành 5 tập thông tin tư liệu địa chí 4 quý và chuyên đề mừng Đảng, mừng Xuân Canh Dần gồm 460 bản.
- Cập nhật thông tin, giới thiệu sách mới, giới thiệu tài liệu chuyên đề Website thư viện. Lắp đặt hệ thống cáp quang thông qua Website thư viện để bạn đọc tra cứu tìm tài liệu thư viện từ xa.
- Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động hè cho đối tượng thiếu nhi trong dịp hè, mỗi tuần tổ chức 1 lần, đã tổ chức 9 đợt thu hút 360 lượt em tham gia.
- Tổ chức Hội thi tuyên truyền giới thiệu sách về Thăng Long – Hà Nội trong cán bộ Thư viện tỉnh và thư viện cấp huyện gồm 12 thí sinh tham gia (5 cán bộ thư viện tỉnh và 7 cán bộ thư viện huyện), chọn đội tuyển gồm 3 thí sinh luyện tập tham gia Liên hoan tuyên truyền giới thiệu sách cấp Liên hiệp tại tỉnh Ninh Thuận đạt kết quả tốt.
Phối hợp với Nhà sách Thăng Long và Trường Chính trị tỉnh tổ chức nói chuyện giao lưu với cán bộ, công chức và bạn đọc thư viện về “Tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh” và triển lãm bộ sách về Hồ chí Minh, bộ sách về 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và bộ sách Tinh hoa văn hóa Việt tại Trường Chính trị gồm 400 bản sách, thu hút 300 người tham dự.
- Phối hợp với Nhà Thiếu nhi tỉnh tổ chức ngày Hội sách Việt Nam 23/4 và lòng ghép hình thức văn nghệ thiếu nhi, kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, kể chuyện về Thăng Long-Hà Nội, về thời Hùng Vương dựng nước đối tượng các em thanh, thiếu niên. Trưng bày triển lãm 1.000 bản sách báo tại công viên Nhà thiếu nhi, thu hút 1.000 người đến đọc sách và xem kể chuyện, luân chuyển 2.000 lượt sách báo; Tổ chức cuộc thi vẽ tranh “Nét cọ tuổi thơ” năm 2010, thu hút 7.529 tranh của 7.184 tác giả với gồm 9/10 huyện thị tham gia, cuộc thi chung kết ngày 12/9, gồm 200 tác giả được chọn từ vòng 1 dự thi; Mở điểm đọc sách hè cho các em thiếu nhi tại Nhà thiếu nhi gồm 300 bản sách, thu hút 1.500 lượt bạn đọc, luân chuyển 3.000 lượt tài liệu.
- Phối hợp Phòng VHTT, Trung tâm VHTT huyện Tánh Linh tổ chức Hội Báo xuân Canh Dần tại Thư viện huyện Tánh Linh, Hội báo xuân hội tụ 130 loại báo xuân của Trung ương, các tỉnh, thành, địa phương và triển lãm 200 bản sách chuyên đề về Đảng, về Bác Hồ, về Thăng Long-Hà Nội thu hút 950 lượt bạn đọc, luân chuyển 3.400 lượt báo xuân.
1.3. Công tác bổ sung- biên mục:
- Bổ sung: bổ sung sách 11.167 bản, đặt báo, tạp chí 350 loại, trao đổi báo xuân với 62 tỉnh thành phố, trao đổi ấn phẩm địa phương với các thư viện trong Liên hiệp MĐNB&CNTB, Thư viện KHTH Tp. Hồ Chí Minh.
- Nhận tài trợ 8.884 bản sách (trong đó chương trình mục tiêu sách hạt nhân của Bộ VHTTDL gồm 4.138 bản, bổ sung sách tài trợ 10 thư viện huyện 1.640 bản, sách kho luân chuyển Thư viện tỉnh 2.102 bản, sách ngoại văn của Quỹ Châu Á gồm 326 bản trị giá 210 triệu đồng, sách các NXB 678 bản).
- Biên mục: Xử lý kỹ thuật sách mới 15.596 bản, nhập 8.071 biểu ghi, trích và sao chụp 1.060 tài liệu về địa phương, đóng 885 tập báo tạp chí.
1.4. Tổ chức bộ máy cán bộ:
- Xét và làm thủ tục đề nghị tuyển dụng 06 nhân viên hợp đồng vào biên chế nhà nước.
- Cử 01 cán bộ đi học liên thông đại học thông tin thư viện.
- Đề bạt 04 trưởng, phó phòng chức năng, giải quyết 2 cán bộ nghỉ hưu (1 nghỉ hưu trước tuổi theo nghị định 132/CP, 1 nghỉ hưu đúng tuổi).
- Cử 07 cán bộ học lớp Trung cấp LLCT tại chức mở tại Liên đoàn lao động tỉnh, 1 cán bộ học lớp cao cấp LLCT tại chức của tỉnh.
1.5. Một số công tác khác:
- Tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2009 và triển khai nhiệm vụ năm 2010 và phát động phong trào, đăng ký thi đua và ký giao ước thi đua năm 2010.
- Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, phát động thi đua và triển khai công việc 6 tháng cuối năm 2010.
- Báo cáo công tác thi đua 5 năm (2006-2010). Phối hợp Đoàn thể tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến 5 năm trong đơn vị và biểu dương người tốt việc tốt.
- Nâng cấp, sửa chữa trang web của Thư viện, triển khai tra cứu sách trực tuyến và một số dịch vụ thông tin.
- Phối hợp Công đoàn tổ chức Hội nghị công nhân viên chức tổng kết hoạt động công đoàn, thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và công tác phòng chống tham nhũng.
- Tiếp tục triển khai trong CBVC học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh như đọc những mẫu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, học tập chuyên đề về công tác xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh là đạo đức là văn minh, hướng dẫn CBVC viết thu hoạch, đề ra phương hướng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, triển khai cho cán bộ, viên chức viết thu hoạch 4 năm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tổng kết 4 năm triển khai cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
- Phối hợp với Công đoàn tổ chức sinh hoạt truyền thống, dã ngoại nhân ngày 3/8 cho cán bộ nữ, tổ chức ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 và khen thưởng các học sinh giỏi, khá là con em cán bộ, nhân viên thư viện năm học 2009-2010, tổ chức tặng quà Tết Trung thu cho các cháu, tổ chức sinh hoạt truyền thống nhân ngày 20/10 tặng quà cho chị em phụ nữ, tham gia sình hoạt truyền thống chung trong toàn ngành. Tham gia phong trào thi đấu thể thao trong Cụm thi đua II chào mừng Đại hội Đảng các cơ quan trong tỉnh và chào mừng kỷ niệm thành lập ngành văn hóa.
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức các trò chơi đối vui theo sách có thưởng cho đối tượng thiếu nhi trong dịp hè.
- Tiếp nhân 17 sinh viên cao đẳng thư viện thực tập cuối khóa.
1.6. Công tác cơ sở:
- Chuyển giao sách tài trợ cho 10 thư viện huyện gồm 5.180 (trong đó sách hạt nhân 3.540 bản, sách bổ sung chương trình mục tiêu 1.640 bản).
- Chỉ đạo, hướng dẫn các thư viện huyện xử lý tài liệu theo chuẩn nghiệp vụ, tổ chức các hoạt động hè cho thiếu nhi, trưng bày báo xuân phục vụ Tết Nguyên Đán và trưng bày giới thiệu tài liệu chuyên đề về Đảng, về Xuân, về Thăng Long –Hà Nội nghìn năm văn hiến và các ngày lễ kỷ niệm trong năm.
- Luân chuyển sách phục vụ cơ sở trên địa bàn các huyện Đức Linh, Tánh Linh, LaGi, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Bắc Bình, Hàm Tân, Tuy Phong và các trường trên địa bàn Phan Thiết như Trường năng khiếu thể dục, thể thao, Trường Trung cấp nghề và Trường Đại học Phan Thiết… gồm 13.405 bản sách (trong đó các huyện 7.705 bản, các trường 5.700 bản sách thu hút 19.106 lượt bạn đọc, luân chuyển 31.289 lượt tài liệu).
1.7. Tham gia hoạt động Liên hiệp Thư viện khu vực MĐNB&CNTB và Thư viện KHTH – TP. Hồ Chí Minh và cả nước:
- Trao đổi ấn phẩm địa phương, tập thông tin địa chí với các thư viện trong khối Liên hiệp, Thư viện kết nghĩa Tuyên Quang- Bình Thuận, Thư viện KHTH thành phố Hồ Chí Minh.
- Thành lập đội tuyển gồm 03 thí sinh (1 CB Thư viện tỉnh, 2 CB thư viện huyện) tham gia Liên hoan tuyên truyền giới thiệu sách trong khối Liên hiệp MĐNB&CNTB tại tỉnh Ninh Thuận đạt kết quả tốt; Dự khánh thành Thư viện tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
- Tham dự hội nghị tổng kết 5 năm hoạt động của thư viện công cộng trong cả nước tại tỉnh Phú Yên (thư viện huyện Hàm Thuận Bắc được Bộ VHTTDL tặng bằng khen nhân dịp hội nghị).
- Tham dự chung kết Liên hoan tuyên tuyền giới thiệu sách nhân kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội tại Hà Nội.
2. Hoạt động thư viện cấp huyện:
Hiện nay có 10/10 thư viện huyện tổ chức hoạt động thường xuyên trong năm 2010. Kết quả như sau:
- Trưng bày giới thiệu báo xuân, sách chuyên đề phục vụ các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị năm 2010, luân chuyển sách phục vụ cơ sở đáp ứng một phần nhu cầu của nhân dân địa phương.
- Bổ sung: 1.589 bản, nhận sách tài trợ chương trình mục tiêu thư viện huyện cấp: 5.180 bản, báo tạp chí trung bình 15 loại/ thư viện.
- Cấp thẻ: 935 thẻ
- Lượt bạn đọc: 190.292 lượt
- Lượt tài liệu luân chuyển: 361.457 lượt.

B. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2011

I. Phương hướng chung:

- Căn cứ vào phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và kế hoạch 5 năm của thư viện công cộng của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011-2015.
- Căn cứ vào- chức năng, nhiệm vụ của Thư viện tỉnh, huyện, kết quả hoạt động năm 2010, kế hoạch hoạt động năm 2011 của Vụ thư viện, Thư viện QGVN và của khối Liên hiệp các thư viện MĐNB&CNTB và bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của ngành VHTTDL năm 2011, Thư viện tỉnh Bình Thuận xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu hoạt động nhằm tạo sự chuyển biến tích cực, năng động, sáng tạo, tổ chức nhiều hình thức hoạt động trong và ngoài thư viện, thông tin tuyên truyền, xuất các sản phẩm thông tin phong phú, đa dạng, thu hút nhiều người đọc đến sử dụng Thư viện và nâng cao chất lượng phục vụ người đọc. Thư viện tỉnh Bình Thuận phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2011 góp phần phát triển sự nghiệp Văn hóa, Thể thao, Du lịch tỉnh nhà, chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và các ngày lễ lớn trong năm.

II. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2011:

- Căn cứ kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm của ngành VHTTDL tỉnh Bình Thuận, Vụ thư viện, Thư viện Quốc gia Việt Nam khối Liên hiệp các thư viện MĐNB&CNTB và kết quả hoạt động của thư viện năm 2010 Thư viện tỉnh Bình Thuận xây dựng kế hoạch năm 2011 như sau:
1 Thư viện tỉnh:
1.1. Công tác xây dựng vốn tài liệu:

- Thu thập bổ sung vốn tài liệu sách mới 11.000 bản sách, tài liệu điện tử 100 tài liệu, báo, tạp chí 350 loại báo.
1.2. Nâng cao chất lượng và hiệu quả phục vụ bạn đọc:
- Tiếp tục cải cách thủ tục cấp thẻ, cải tiến phương thức phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho bạn đọc sử dụng thư viện, khai thác thông tin nhanh, đáp ứng yêu cầu học tập, nghiên cứu, công tác, giải trí cho mọi tầng lớp nhân dân. Nâng cao chất lượng hiệu quả phục vụ ở các phòng như: phòng đọc, phòng mượn, phòng báo tạp chí, phòng thiếu nhi, phòng đa phương tiện, phòng ngoại văn.
- Tiếp tục nghiên cứu ứng dụng CNTT trong công tác lưu thông bạn đọc thông suốt, đạt hiệu quả cao. Cấp thẻ 2.500 thẻ, lượt bạn đọc 140.000 lượt, lượt tài liệu luân chuyển 600.000 lượt, thu lệ phí thẻ 40 triệu.
1.3. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền:
- Tiếp tục tuyên truyền và thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
- Đẩy mạnh các hoạt động thông tin tuyên truyền trong và ngoài thư viện phục vụ các ngày lễ, các sự kiện chính trị trong lớn trong năm (28 đợt).
- Tổ chức Hội báo xuân tại Thư viện tỉnh và thư viện huyện.
- Chọn lọc, xuất bản và phát hành tập thông tin địa chí, tập thông tin chuyên đề mừng Đảng, mừng Xuân (05 tập).
- Cập nhật thông tin, thư mục giới thiệu sách mới vào website phục vụ bạn đọc.
- Phối hợp Nhà thiếu nhi tỉnh tổ chức Ngày Hội sách Việt Nam, điểm đọc sách hè phục vụ đối tượng thiếu nhi.
1.4. Ứng dụng công nghệ thông tin, xử lý kỹ thuật:
- Nâng cấp phần mềm Ilib 3.6 lên 4., đầu tư thiết bị máy trạm làm việc và máy trạm phục vụ, đầu tư thiết bị, máy vi tính cho phòng đa phương tiện.
- Tiếp tục ứng dụng CNTT trong xử lý kỹ thuật vốn tài liệu theo chuẩn nghiệp vụ, chỉnh lý các cơ sở dữ liệu, xử lý kỹ thuật và tiếp tục hồi cố sách ngoại văn.
- Xử lý kỹ thuật số tài liệu trước 1975 đưa vào kho đọc hạn chế.
- Bổ sung, sưu tầm, sao chụp tài liệu địa chí.
- Tu bổ, đóng sách báo trong năm.
1.5. Công tác cơ sở:
- Phối hợp và mở rộng điểm luân chuyển sách phục các trường Trung cấp nghề, Trường cao đẳng, Trường năng khiếu nghiệp vụ thể dục, thể thao, Trường Đại học Phan Thiết…
- Phối hợp với văn phòng Sở tham mưu Sở VHTTDL tách 2 Thư viện huyện (Hàm Thuận Bắc và Bắc Bình) ra khỏi Trung tâm VHTT, thành thư viện huyện độc lập, trực thuộc UBND cấp huyện.
- Kiểm tra, chỉ đạo tổ chức hoạt động, nâng cấp thư viện cấp huyện.
- Luân chuyển sách đưa văn hóa về cơ sở phục vụ trên địa bàn cấp huyện 10.000 bản.
1.6. Tổ chức và tham gia tích cực hoạt động trong khối Liên hiệp MĐNB&CNTB như: trao đổi thông tin, trao đổi ấn phẩm địa phương, tham dự Liên hoan tuyên truyền giới thiệu sách, Hội nghị… Tham gia vào các hoạt động của hệ thống Thư viện công cộng trong cả nước như tham dự Liên hoan, Hội thảo, Hội nghị, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ.
2. Thư viện cấp huyện:
- Nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu người đọc.
- Tuyên truyền giới thiệu sách mới, sách chuyên đề về các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị - xã hội trong cả nước và địa phương.
- Tăng cường hoạt độngphục vụ thiếu nhi như tổ chức phục vụ hè cho các em thiếu nhi như đố vui có thưởng qua sách báo, thi kể chuyện sách…
- Bổ sung sách báo mới: 1.000 bản/10TV, xử lý kỹ thuật theo qui trình chuyên môn theo chuẩn nghiệp vụ.
- Hướng dẫn chuyên môn và luân chuyển sách phục vụ các tủ sách và phòng đọc sách cơ sở trên địa bàn như Đồn biên phòng, Bưu điện Văn hóa xã, thư viện trường học ...
- Thực hiện tốt các chế độ thông tin, báo cáo quí, 6 tháng và 1 năm vào các ngày 10 của tháng cuối quí.

III. Những giải pháp thực hiện:

- Bám sát nhiệm vụ trọng tâm của ngành VHTTDL, cụ thể hóa các kế hoạch, chỉ tiêu trong từng tháng, từng quý, phân công nhiệm vụ từng phòng, từng cá nhân, đồng thời có sự kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở tập thể cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
- Tiếp tục nghiên cứu ứng dụng CNTT trong hoạt động thư viện như lưu thông bạn đọc, thu thập bổ sung vốn tài liệu, xử lý kỹ thuật, xuất bản ấn phẩm thông tin, tuyên truyền giới thiệu sách, tổ chức các dịch vụ thông tin… đạt chất lượng cao.
- Chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành, các đơn vị tổ chức nhiều hình thức thu hút nhiều bạn đọc tham gia.
- Tăng cường công tác luân chuyển sách đưa văn hóa đọc về cơ sở, thường xuyên kiểm tra chỉ đạo thư viện cấp huyện thực hiện nhiệm vụ.
- Sơ kết, tổng kết và phát động phong trào thi đua toàn diện trong đơn vị, động viên, khuyến khích, khen thưởng và đề nghị khen thưởng kịp thời những cá nhân và tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2011.

IV.Những đề xuất kiến nghị

- Đề nghị UBND tỉnh sớm đầu tư mở rộng trụ sở Thư viện tỉnh vì hiện nay trụ sở quá chật không thể bố trí sắp xếp và bảo quản tốt các kho tài liệu và tổ chức các phòng phục vụ bạn đọc theo chức năng của thư viện.
- Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND cấp huyện quan tâm đầu tư xây dựng trụ sở và trang thiết bị, nguồn kinh phí bổ sung vốn tài liệu cho thư viện cấp huyện để tổ chức hoạt động đáp ứng nhu cầu văn hóa đọc ở địa phương.

PHỤ LỤC SỐ LIỆU
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN TỈNH NĂM 2010

STT

Nội dung

Đơn vị tính

Kế hoạch năm 2010

Thực hiện kế hoạch năm 2010

So sánh

So KH năm 2009

Kế hoạch năm 2011

01

Bổ sung sách

Bản

10.000 (chỉ tiêu giao)

11.167

111%

111%

10.000

02

Bổ sung báo, tạp chí

Loại

350

350

100%

100%

350

03

Cấp thẻ

Thẻ

2.500

2.556

102%

102%

2.500

04

Lượt bạn đọc

Lượt

140.000

146.236

104%

121%

140.000

05

Lượt tài liệu

Lượt

500.000

607.144

121%

121%

600.000

06

Thu lệ phí thẻ

Đồng

35.000.000

36.000.000

102%

102%

40.000.000

07

Trưng bày triển lãm

Cuộc

28

34

121%

121%

28

08

Hội báo xuân

Cuộc

02

02

100%

100%

02

09

Sản phẩm thông tin

Tập

05

05

100%

100%

05

10

Xử lý kỹ thuật sách

Bản

11.000

15.596

140%

155%

12.000

11

Phục vụ lưu động

Bản

10.000

13.475

121%

121%

13.000

Thư viện cấp huyện (10)

01

Bổ sung sách

Bản

6.080 (mua 1.589)

 

 

158%

 

02

Báo tạp chí

Loại

15/1TV

 

 

100%

 

03

Cấp thẻ

Thẻ

975

 

 

95%

 

04

Lược bạn đọc

Lượt

190.292

 

 

166%

 

05

Lượt tài liệu

Lượt

317.172

 

 

113%

 

 

GIÁM ĐỐC
Lê Thị Năm

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 12 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết Website

 

Thông kê truy cập
  • Đang truy cập77
  • Hôm nay21,623
  • Tháng hiện tại118,443
  • Tổng lượt truy cập16,354,976
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây