Lịch Phục Vụ

Thứ hai - 05/12/2011 20:17
Thư Viện Tỉnh Bình Thuận phục vụ người đọc tất cả các ngày làm việc trong tuần
Thư viện huyện Hàm Tân:
 • Thành lập: Tháng 9 năm 2007, trực thuộc Trung tâm văn hóa thể thao huyện Hàm Tân.
 • Vốn tài liệu: sách 5.517 bản, báo tạp chí 10 loại
 • Cán Bộ phụ trách: Lê Thị Cẩm
 • Nhân sự : 02 người (Trung cấp)
 • Mở cửa phục vụ: Thứ hai đến thứ sáu hàng tuần
 • Đối tượng phục vụ: Mọi tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, học sinh trên địa bàn huyện.
 • Hình thức phục vụ: Đọc tại chỗ, mượn về nhà, luân chuyển sách phục các tủ sách cơ sở trên địa bàn. Thường xuyên tuyên truyền giới thiệu sách chuyên đề phục vụ các sự kiện lịch sử của đất nước, các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa của huyện. Tổ chức thi đọc sách, kể chuyện sách, các trò chơi đố vui ...

Thư viện thành phố Phan Thiết:

 • Thành lập năm 1979, trực thuộc Trung tâm văn hóa thành phố Phan Thiết, trụ sở nằm trong Trung tâm VHTT-TT.
 • Vốn tài liệu: sách 2.964 bản, báo tạp chí 15 loại.
 • Cán Bộ phụ trách:
 • Nhân sự : 01 người
 • Mở cửa phục vụ: thứ hai đến thứ sáu hàng tuần
 • Đối tượng phục vụ: các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, học sinh trên địa bàn thành phố Phan Thiết.
 • Hình thức phục vụ: Đọc tại chỗ, mượn về nhà, luân chuyển sách phục các phòng đọc sách cơ sở trên địa bàn, thường xuyên tuyên truyền giới thiệu sách mới, tài liệu chuyên đề phục vụ các sự kiện lịch sử của đất nước, các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa của thành phố.
Thư viện Thị xã Lagi:
 • Thành lập năm 1977, trực thuộc Trung tâm văn hóa thể thao huyện Hàm Tân cũ, trụ sở riêng.
 • Vốn tài liệu: sách 18.537 bản, báo tạp chí 20 loại
 • Cán bộ phụ trách: Trương Thị Trúc Chi
 • Nhân sự: 02 người ( 2 trung cấp ).
 • Mở cửa phục vụ: thứ hai đến thứ sáu hàng tuần
 • Đối tượng phục vụ: các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, học sinh trên địa bàn thị xã.
 • Hình thức phục vụ: Đọc tại chỗ , mượn về nhà, luân chuyển sách, báo tạp chí phục vụ các phòng đọc sách cơ sở trên địa bàn, thường xuyên tuyên truyền giới thiệu sách mới, tài liệu chuyên đề phục vụ các sự kiện lịch sử của đất nước, các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa của huyện, tổ chức các cuộc thi kể chuyện sách, các trò chơi đối vui cho đối tượng thiếu nhi.
Thư viện huyện Đức Linh:
 • Thành lập năm 1978, trực thuộc Trung tâm văn hóa thể thao huyện Đức Linh, trụ sở nằm trong Trung tâm VHTT-TT
 • Vốn tài liệu: sách 7.159 bản, báo tạp chí 15 loại
 • Cán bộ phụ trách: Nguyễn Thị Ngọc Hà
 • Nhân sự: 02 người (01 Đại học, 01 cao đẳng)
 • Mở cửa phục vụ: thứ hai đến thứ sáu hàng tuần
 • Đối tượng phục vụ: các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, học sinh trên địa bàn huyện.
 • Hình thức phục vụ: Đọc tai chỗ, mượn về nhà, luân chuyển sách phục vụ các phòng đọc sách cơ sở trên địa bàn huyện, thường xuyên tuyên truyền giới thiệu sách mới, tài liệu chuyên đề phục vụ các sự kiện lịch sử của đất nước, các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa của huyện.
Thư viện huyện Tánh Linh:
 • Thành lập năm 1987, trực thuộc Trung tâm văn hóa thể thao huyện Tánh Linh, trụ sở nằm trong Trung tâm VHTT-TT.
 • Vốn tài liệu: sách 7.503, báo tạp chí 15 loại
 • Cán bộ phụ trách: Ngô Thị Quyên
 • Nhân sự: 01 người (Trung cấp)
 • Mở cửa phục vụ: thứ hai đến thứ sáu hàng tuần
 • Đối tượng phục vụ: các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, học sinh trên địa bàn huyện Tánh linh
 • Hình thức phục vụ: Đọc tại chỗ, mượn về nhà , luân chuyển sách phục vụ các phòng đọc sách cơ sở trên địa bàn huyện, thường xuyên tuyên truyền giới thiệu sách mới, tài liệu chuyên đề phục vụ các sự kiện lịch sử của đất nước, các nhiêm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa của huyện.
Thư viện huyện Hàm Thuận Nam:
 • Thành lập năm 1987, trực thuộc Trung tâm văn hóa thể thao huyện Hàm Thuận Nam, trụ sở nằm trong Trung tâm VHTT-TT huyện
 • Vốn tài liệu: sách 9.247 bản, báo tạp chí 14 loại
 • Cán bộ phụ trách: Ngô Thị Chúc Linh
 • Nhân sự: 02 người (Trung cấp)
 • Mở cửa phục vụ : thứ hai đến thứ sáu hàng tuần
 • Đối tượng phục vụ: các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, học sinh trên địa bàn huyện.
 • Hình thức phục vụ: Đọc tại chỗ, mượn về nhà, luân chuyển sách phục vụ các phòng đọc sách cơ sở trên địa bàn, thường xuyên tuyên truyền giới thiệu sách mới, tài liệu chuyên đề phục vụ các sự kiện lịch sử của đất nước, các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa của huyện, tổ chức các cuộc thi kể chuyện sách, các trò chơi đố vui cho đối tượng thiếu nhi.
Thư viện huyện Hàm Thuận Bắc:
 • Thành lập năm 1977, trực thuộc Trung tâm văn hóa thể thao huyện Hàm Thuận Bắc, trụ sở riêng.
 • Vốn tài liệu: sách 7.414 bản, báo tạp chí 15 loại
 • Cán bộ phụ trách: Đặng Thị Thanh Tuyền
 • Nhân sự: 02 người (01 Cao đẳng, 01 Trung cấp)
 • Mở cửa phục vụ: thứ hai đến thứ sáu hàng tuần
 • Đối tượng phục vụ: các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, học sinh trên địa bàn huyện.
 • Hình thức phục vụ: Đọc tại chỗ, mượn về nhà, luân chuyển sách phục vụ các phòng đọc sách cơ sở trên địa bàn huyện, thường xuyên tuyên truyền giới thiệu sách mới, tài liệu chuyên đề phục vụ các sự kiện lịch sử của đất nước, các nhiệm chính trị, kinh tế, văn hoá của huyện.
Thư viện huyện Bắc Bình:
 • Thành lập năm 1977, trực thuộc Trung tâm văn hóa thể thao huyện Bắc Bình, trụ sở riêng.
 • Vốn tài liệu: sách 8.912 bản, báo tạp chí 35 loại
 • Cán bộ phục trách: Lê Thị Hoàng
 • Nhân sự: 02 người ( 1 cao đẳng, 1 sơ cấp )
 • Mở cửa phục vụ: thứ hai đến thứ sáu hàng tuần
 • Đối tượng phục vụ: các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, học sinh trên địa bàn huyện.
 • Hình thức phục vụ: Đọc tại chỗ, mượn về nhà, luân chuyển sách phục vụ các phòng đọc sách cơ sở trên địa bàn huyện, thường xuyên tuyên truyền giới thiệu sách mới, tài liệu chuyên đề phục vụ các sự kiện lịch sử của đất nước, các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa của huyện, tổ chức các cuộc thi kể chuyện sách, các trò chơi đố vui cho đối tượng thiếu nhi.
Thư viện huyện Tuy Phong:
 • Thành lập năm 1985, trược thuộc Trung tâm văn hóa thể thao huyện Tuy Phong, trụ sở nằm trong Trung tâm VHTT-TT huyện.
 • Vốn tài liệu: sách 5.900 bản, báo tạp chí 12 loại
 • Cán bộ phụ trách: Hàn Mỹ Toàn
 • Nhân sự: 2 người ( 01 đại học, 01 sơ cấp )
 • Mở cửa phục vụ: thứ hai đến thứ sáu hàng tuần
 • Đối tượng phục vụ: các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, học sinh trên địa bàn huyện
 • Hình thức phục vụ; Đọc tại chỗ, mượn về nhà , luân chuyển sách phục vụ các phòng đọc sách cơ sở trên địa bàn huyện, thường xuyên tuyên truyền sách mới, tài liệu chuyên đề phục vụ các sự kiện lịch sử đất nước, các nhiệm vụ chính trị , kinh tế, văn hóa của huyện.
Thư viện huyện đảo Phú quý:
 • Thành lập năm 1980, trực thuộc Phòng văn hóa thông tin - thể thao huyện đảo Phú Quý, trụ sở riêng xây dựng năm 1998 nguồn kinh phí tài trợ chương trình mục tiêu của Bộ văn hóa thông tin.
 • Vốn tài liệu: sách 6.914 bản, báo tạp chí 27 loại
 • Cán bộ phụ trách: Ngô Thị Văn
 • Nhân sự: 01 người ( sơ cấp )
 • Mở cửa phục vụ: thứ hai đến thứ sau hàng tuần
 • Đối tượng phục vụ: các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, học sinh, chiến sĩ trên địa bàn huyện.
 • Hình thức phục vụ: Đọc tại chỗ, mượn về nhà, luân chyuển sách phục vụ các phòng đọc sách cơ sở trên địa bàn huyện, thường xuyên tuyên truyền giới thiện sách mới, tài liệu chuyên đề phục vụ các sự kiện lịch sử của đất nước, các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa của huyện.
Thư viện, phòng đọc sách cở sở
 • Phòng đọc sách xã, phường, thị trấn:Có 28 phòng đọc sách xã, vốn tài liệu: sách 11.613 bản
 • Tủ sách Bưu điện – Văn hóa xã: Có 84 tủ sách, vốn tài liệu: sách 17.892 bản, báo tạp chí 8 loại/ 1 điểm
 • Tủ sách thôn văn hóa : có 12 tủ sách, vốn tài liệu 2.225 bản
 • Tủ sách Pháp luật xã, phường, thị trấn: Có 122 tủ sách, vốn tài liệu 12.200 bản, báo tạp chí 5 loại/ 1 điểm.
 • Tủ sách Đồn biên phòng: Có 11/11 Đồn biên phòng có tủ sách, vốn tài liệu: 3.200 bản, báo tc 8 loại /1 điểm.

Thư viện chuyên ngành

Thư viện Bộ chỉ huy quân sự tỉnh

 • Thành lập năm 1976
 • Vốn tài liệu: sách 9000 bản, báo tạp chí 35 loại
 • Cán bộ phụ trách: Nguyễn Thị Thanh Trà
 • Hình thức hoạt động: phục vụ thường xuyên đọc và mượn cho cán bộ và chiến sĩ trong Bộ chỉ huy.
Thư viện Bộ chỉ huy biên phòng
 • Thành lập năm 1994
 • Vốn tài liệu: sách 1000 bản, báo tạp chí 32 loại
 • Cán bộ phụ trách: Phạm Quang Bình
 • Hình thức hoạt động: phục vụ thường xuyên đọc và mượn cho cán bộ chiến sĩ trong Bộ chỉ huy biên phòng.
Thư viện Công an tỉnh
 • Thành lập năm 1980
 • Vốn tài liệu: sách 500 bản, báo tạp chí 40 loại
 • Cán bộ phục trách: Nguyễn Sĩ Bảy
 • Hình thức hoạt động: phục vụ thường xuyên đọc và mượn cho cán bộ và chiến sĩ công an tỉnh.
Thư viện Trường Chính trị tỉnh
 • Thành lập năm 1976
 • Vốn tài liệu: sách 8000 bản, báo tạp chí 54 loại
 • Cán bộ phụ trách: Phạm Như Thuyết
 • Hình thức hoạt động: phục vụ thường xuyên đọc và mượn cho giáo viên, học viên của Trường.
Thư viện Trường Cao đẳng Cộng đồng
 • Thành lập năm 1993
 • Vốn tài liệu: Sách 77.771 bản, báo tạp chí 47 loại
 • Cán bộ phụ trách: Đặng Thanh Thùy Hiên
 • Hình thức hoạt động: phục vụ thường xuyên đọc và mượn cho các giáo viên và sinh viên của Trường.
Thư viện Trường Dân tộc nội trú tỉnh
 • Thành lập năm 1998
 • Vốn tài liệu: sách 9750 bản, báo tạp chí 5 loại
 • Cán bộ phụ trách:
 • Hình thức hoạt động: phục vụ thường xuyên đọc tại chổ cho học sinh, đọc và mượn cho giáo viên của Trường.
Thư viện Trường Cao đẳng Y tế
 • Thành lập năm 1978
 • Vốn tài liệu: sách 3200 bản, báo tạp chí 7 loại
 • Cán bộ phục trách: Phạm Thị Tâm
 • Hình thức hoạt động: phục vụ thường xuyên đọc và mượn cho giáo viên và học viên của Trường.
Thư viện các Trường Phổ thông giáo dục
 • Thư viện các Trường Tiểu học: 181 trường có thư viện, vốn tài liệu: sách 609.000 bản, báo tạp chí 3 loại.
 • Thư viện các Trường Trung học cơ sở: 98 Trường có thư viện, vốn tài liệu: 525.300 bản, báo tạp chí 3 loại.
 • Thư viện Trường Phổ thông: 26 trường có thư viện, vốn tài liệu: sách 296.000 bản, báo tạp chí 3 loại.
 • Hình thức hoạt động các thư viện Trường Phổ thông giáo dục: phục vụ thường xuyên đọc tại chỗ cho học sinh, mượn và đọc cho giáo viên.
 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết Website

 

Thông kê truy cập
 • Đang truy cập95
 • Máy chủ tìm kiếm3
 • Khách viếng thăm92
 • Hôm nay22,080
 • Tháng hiện tại78,043
 • Tổng lượt truy cập16,314,576
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây