Ngày hội sách
dangkythe
Bầu cử
corona

Bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2020-2025

Chủ nhật - 25/10/2020 21:06
Sau ba ngày làm việc, từ 14 đến 16-10, với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Trí tuệ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và kết thúc tốt đẹp.
a
Đồng chí Dương Văn An được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Đại hội đã thảo luận và nhất trí với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển  giai đoạn 2020 – 2025.
Theo đó, mục tiêu là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân; giữ vững quốc phòng - an ninh; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, tích cực đổi mới, sáng tạo, chủ động liên kết, hợp tác và hội nhập; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước; huy động và sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn lực; phát triển toàn diện, trọng tâm là phát triển ba trụ cột gắn với ứng dụng công nghệ cao, xây dựng chuỗi giá trị: công nghiệp; du lịch; nông nghiệp; không ngừng nâng cao đời sống nhân dân, phấn đấu trở thành địa chỉ có sức thu hút mạnh các nhà đầu tư lớn, có năng lực, đưa tỉnh Bình Thuận phát triển nhanh và bền vững, mạnh về kinh tế biển, năng lượng và du lịch.
Đại hội đã đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2021 - 2025 về kinh tế, xã hội và xây dựng Đảng.
Trong đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) bình quân khoảng 7,0 - 7,5%/năm. Bình quân hằng năm, huy động GRDP vào ngân sách khoảng 7,5 - 8%. Chi đầu tư phát triển chiếm 35% tổng chi ngân sách địa phương. Thu hút tổng vốn đầu tư toàn xã hội so GRDP chiếm khoảng 43 - 47%. Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân từ 6%/năm trở lên. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm từ 0,7 - 1%/năm. Bình quân hằng năm phát triển 2.000 đảng viên và có hơn 75% tổ chức cơ sở đảng, tổ chức đảng cấp trên cơ sở xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 
Đến năm 2025, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng chiếm 40 - 40,5%; dịch vụ chiếm 36,5 - 37%; nông - lâm - thủy sản chiếm 22 - 23% trong giá trị tăng thêm. GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 4.200 - 4.400 USD. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 1,5 - 1,8 lần so năm 2020. Kim ngạch xuất khẩu đạt 1.050 triệu USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu hàng hóa là 600 triệu USD.
Để hoàn thành các mục tiêu chỉ tiêu đề ra, Đại hội đã đề ra 13 nhiệm vụ, giải pháp, trong đó tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm gồm:
Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, sắp xếp tổ chức bộ máy và cán bộ của hệ thống chính trị, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; siết chặt kỷ luật, kỷ cương gắn với đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh nền kinh tế; chú trọng phát triển kinh tế biển; ưu tiên phát triển ba trụ cột gắn với ứng dụng công nghệ cao, xây dựng chuỗi giá trị: công nghiệp; du lịch; nông nghiệp.
Chú trọng nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân. Củng cố, tăng cường quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, rừng, vệ sinh, môi trường, phòng, chống dịch bệnh và ứng phó, thích nghi với biến đổi khí hậu. Xây dựng và triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 bảo đảm hiệu quả.
Cùng với đó là các khâu đột phá: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có chuyên môn cao, có năng lực thực tiễn, phẩm chất đạo đức trong sáng, gần dân, trọng dân, có trách nhiệm với nhân dân; chú trọng xây dựng cán bộ nữ, cán bộ trẻ có triển vọng và bảo đảm tính kế thừa. Tăng cường đầu tư công và thu hút nguồn lực xã hội đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, kể cả hạ tầng công nghệ số.
Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ vào phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư kinh doanh, liên kết, hợp tác, phát triển.
Đại hội đã bầu 50 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, gồm 16 đồng chí.
Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận khóa mới đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gồm 14 đồng chí; bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủ,y gồm 11 đồng chí. Đồng chí Dương Văn An được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025.
a
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII ra mắt Đại hội.
Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận khóa 14, đồng chí Dương Văn An, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu nhận nhiệm vụ kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân tỉnh nhà tiếp tục phát huy truyền thống của quê hương, đoàn kết, gắn bó, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức; nâng cao tinh thần chủ động, sáng tạo, chung sức, chung lòng cùng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đã đề ra.
Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Dương Văn An, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhấn mạnh, 5 năm tới là thời kỳ vàng để Bình Thuận bứt phá đi lên phát triển nhanh và bền vững, mạnh về kinh tế biển, năng lượng, du lịch theo Nghị quyết Đại hội đã được thông qua. Do vậy, ngay sau Đại hội, tất cả các tổ chức đảng cần tổ chức tốt việc học tập, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết, các văn kiện của Đại hội, tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về kết quả Đại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đã đề ra.
Trước đó, chiều 15-10, Chủ tịch UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Thuận Bố Thị Xuân Linh thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã phát động đợt vận động, quyên góp trong cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân toàn tỉnh cùng chung tay chia sẻ, ủng hộ, động viên đồng bào các tỉnh miền trung bị thiệt hại do bão lũ gây ra, trong đó, năm tỉnh bị thiệt hại nặng nhất là Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Bình và Hà Tĩnh.
a
Các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ 14 ủng hộ đồng bào các tỉnh miền trung.
Ngay sau lời kêu gọi, các đại biểu tham dự Đại hội Đảngbộ tỉnh đã ủng hộ với tổng số tiền 78.970.000 đồng. Số tiền này sẽ được Ủy ban MTTQ tỉnh chuyển đến đồng bào các vùng bị thiệt hại ở miền trung một cách sớm nhất.

Tóm tắt quá trình công tác của đồng chí Dương Văn An, Bí Thư Tỉnh ủy Bình Thuận, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đồng chí Dương Văn An, sinh năm 1971, quê xã Phú Hồ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Học vị: Tiến sĩ Kinh tế. Cử nhân lý luận chính trị; Chuyên viên cao cấp
Từng trưởng thành từ công tác Đoàn thanh niên ở cơ sở. Từ năm 1997 đến 2005, là Ủy viên ban Thường vụ, Phó Ban, Trưởng Ban Tư tưởng, Văn hóa Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế; Từ 2005 đến 2008, giữ các chức vụ Phó Bí thư, Bí thư Tỉnh đoàn, Tỉnh ủy viên Thừa Thiên Huế, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn.
Từ tháng 8-2008 đến tháng 8-2009, là Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Đoàn. Từ tháng 9-2009, được bầu làm Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đoàn các khóa IX, X, kiêm Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam (từ tháng 1-2012).
Tháng 3-2014, đồng chí được Bộ Chính trị điều động và chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận, tham gia Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy.
Tháng 10-2015, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ 13, nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí tiếp tục được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận.
Tại phiên họp thứ nhất, ngày 15-10-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2020-2025, đã bầu đồng chí Dương Văn An giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

tra cứu
tai lieu so hoa
Tủ sách HCM
Thư mục sách mới Thiếu Nhi
Liên kết Website

 

Góp ý
Thông kê truy cập
  • Đang truy cập106
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm103
  • Hôm nay18,201
  • Tháng hiện tại56,516
  • Tổng lượt truy cập21,668,066
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây