500 câu hỏi tự luận và trắc nghiệm lịch sử 9: Biên soạn theo chương trình mới - Thư viện Tỉnh Bình Thuận

Trang nhất » tai lieu tham khao » Tài liệu tham khảo

500 câu hỏi tự luận và trắc nghiệm lịch sử 9: Biên soạn theo chương trình mới

Thứ năm - 12/12/2013 16:26
500 câu hỏi tự luận và trắc nghiệm lịch sử 9: Biên soạn theo chương trình mới

500 câu hỏi tự luận và trắc nghiệm lịch sử 9: Biên soạn theo chương trình mới

Dạng tài liệu: Sách  
Tác giả: Trương Thị Thảo  
Nhan đề: 500 câu hỏi tự luận và trắc nghiệm lịch sử 9: Biên soạn theo
chương trình mới
 
Nguồn trích: Sách mua  
Số/Tập:    
Trang: 159  
Năm xuất bản: 2005  
ISSN:    
Tóm tắt: Nội dung được biên soạn trên cơ sở chương trình sách Lịch sử 9
mới được thay đổi trong năm 2005-2006. Sách được trình bày
dưới hai hình thức. Gồm: 350 câu hỏi tự luận và 150 câu hỏi trắc nghiệm
 
Từ khóa: Câu hỏi; Lịch sử; Lớp 9; Trắc nghiệm; Tự luận


>>XEM TOÀN VĂN<<

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

THƯ MỤC SÁCH MỚI

TRA CỨU TÀI LIỆU

Chuyên mục kể chuyện
TRA CỨU ELIB
Opc
Tỉnh đoàn Bình Thuận

Y HỌC - SỨC KHỎE

THƯ VIỆN HUYỆN