Phân loại và phương pháp giải nhanh bài tập hóa học hữu cơ 11 - Thư viện Tỉnh Bình Thuận

Trang nhất » tai lieu tham khao » Tài liệu tham khảo » KHỐI CẤP III

Phân loại và phương pháp giải nhanh bài tập hóa học hữu cơ 11

Thứ ba - 25/06/2013 13:23
Phân loại và phương pháp giải nhanh bài tập hóa học hữu cơ 11

Phân loại và phương pháp giải nhanh bài tập hóa học hữu cơ 11

Dạng tài liệu: Sách tham khảo  
Tác giả: Cù Thanh Toàn  
Nhan đề: Phân loại và phương pháp giải nhanh bài tập hóa học hữu cơ 11  
Nguồn trích: Tài liệu tham khảo  
Số/Tập:    
Trang: 302tr.  
Năm xuất bản: 2013  
ISSN:    
Tóm tắt: Sách gồm một số bài tập mẫu, bài tập nâng cao, các bài tập tự giải và
một số bài tập trắc nghiệm hóa học 11.
 
Từ khóa: Hóa học; Bài tập; Lớp 11


>>XEM TOÀN VĂN<<
Từ khóa: bài tập, hóa học, nbsp

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

THƯ MỤC SÁCH MỚI

TRA CỨU TÀI LIỆU

Chuyên mục kể chuyện
TRA CỨU ELIB
Opc
Tỉnh đoàn Bình Thuận

Y HỌC - SỨC KHỎE

THƯ VIỆN HUYỆN