corona
Ebook
Quyền sống và hình phạt tử hình

Quyền sống và hình phạt tử hình

 21:34 20/11/2019

Quyền sống là một quyền cơ bản trong chế định về quyền con người, quyền công dân được ghi nhận trong luật nhân quyền quốc tế và chính thức được ghi nhận trong Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013. Việc hiến định quyền sống là một trong những sự phát triển tiến bộ lớn trong chế định về quyền con người, quyền công dân của Hiến pháp năm 2013. Nó chứng tỏ rằng, Nhà nước Việt Nam quan tâm sâu sắc đến việc bảo vệ và thúc đẩy các quyền con người và pháp luật Việt Nam ngày càng phù hợp hơn với các điều ước quốc tế về nhân quyền.
Một trăm điều cần biết về phong tục thờ cúng của người Việt

Một trăm điều cần biết về phong tục thờ cúng của người Việt

 02:21 18/11/2019

Trong quan niệm của người Việt xưa và nay thì quan niệm thờ cúng được coi là một đạo lý. Thờ cúng đã trở thành một tập tục truyền thống, có vị trí hết sức đặc biệt trong đời sống tinh thần của dân tộc. Cùng với tiến trình lịch sử của dân tộc, nó là sự bồi lắng, kết tụ những giá trị đạo đức quý báu của con người Việt Nam. Biểu hiện rõ về phong tục thờ cúng của người Việt là phong tục thờ thiên nhiên có từ ngàn xưa - thờ Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện (tức là thần mây, thần mưa, thần sấm, thần chớp); tiếp đó là thờ nhân thần - các vị anh hùng dân tộc có công với dân, với nước, các Tổ nghề, Thành hoàng làng,... và thờ cúng Tổ tiên, ông bà, cha mẹ trong gia đình…
Bí quyết thành công Kỹ thuật trồng tiêu hiệu quả

Bí quyết thành công Kỹ thuật trồng tiêu hiệu quả

 04:13 19/09/2019

Ở Việt Nam, cây hồ tiêu hiện đang là cây trồng mang lại hiệu qua kinh tế cao, giúp cải tạo và nâng cao đời sống cho người nông dân trong nước chính vì vậv mà diện tích canh tác loại câv này cũng không ngừng tăng nhanh…
Văn hóa ứng xử Việt Nam hiện nay

Văn hóa ứng xử Việt Nam hiện nay

 00:46 31/07/2019

Nếp ứng xử khoan hòa thiên về hành động, thường chú trọng đến các mối quan hệ đang vận động, nhất là cái trọng tâm, trọng điểm, cấp bách, nên dễ dẫn dến những cách ứng xử linh hoạt. Hoàn cảnh càng câu thúc bao nhiêu, năng lực "ứng vạn biến" ở người Việt Nam càng tỏ rõ tính "quyển biến" bấy nhiêu. Nhưng nếp ứng xử khoan hòa thường được biểu hiện ở lối ứng xử quân bình, và cũng không hiếm trường hợp biến thái ở dạng mềm dẻo, có khi tùy tiện…
Văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới quản lý hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới quản lý hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

 00:40 31/07/2019

Kể từ khi Việt Nam thực hiện chính sách mở cửa đến nay, nền kinh tế đất nước đã có nhiều khởi sắc, tiến bộ rõ rệt, đặc biệt là dấu ấn về sự tăng trưởng không ngừng về kim ngạch xuất khẩu qua các năm mà đóng góp của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày càng chiếm tỷ trọng lớn, góp phần tạo cân bằng cán cân thương mại của Việt Nam cũng như tác động mạnh tới quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo chủ trương của Nhà nước Việt Nam…
Trần Huy Hiệu - cõi đời

Trần Huy Hiệu - cõi đời

 00:25 31/07/2019

Trần Huy Hiệu là một con người “đa hệ”. Về mặt văn hóa, bắt đầu từ Nho giáo, ông chuyển dần sang tân học. Về “nhân thân xã hội”, trước sau ông là người dân tộc trong căn cốt, dù là trong phong trào Thanh niên, Quốc dân đảng hay là người Cộng sản. Nghề nghiệp thì chuyển từ làm báo sang nhà tuyên truyền, gần cuối đời đi viết sử, tức là chỉ có thể dính đến chữ nghĩa. Sinh năm 1901, ông thường nói (nửa) đùa mình là con người của thế kỷ XX. Dầu sao, đời ông gắn với những trào lưu chính yếu nhất của nước Việt trong 100 năm đó: Nho tàn, Tây học, chủ nghĩa Tam dân, hệ tư tưởng Cộng sản…
Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến năng suất lao động và trình độ công nghệ của Việt Nam

Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến năng suất lao động và trình độ công nghệ của Việt Nam

 21:51 30/07/2019

Đầu tư trực tiếp nước ngoài là sự di chuyển vốn quốc tế dưới hình thức vốn sản xuất thông qua việc nhà đầu tư ở một nước đưa vốn vào một nước khác để đầu tư, đồng thời trực tiếp tham gia quản lý, điều hành, tổ chức sản xuất, tận dụng ưu thế về vốn, trình độ công nghệ, kinh nghiệm quản lý,... nhằm mục đích thu lợi nhuận. Trong những năm qua, đầu tư trực tiếp nước ngoài đã trỏ thành một trong những nguồn vốn bên ngoài cực kỳ quan trọng đối vói nhiều quốc gia trên thế giới, nhất là tại các nước đang phát triển, các nước nghèo…
Góp phẩn tìm hiểu một số phong tục tập quán các dân tộc thiểu số ở Việt Nam

Góp phẩn tìm hiểu một số phong tục tập quán các dân tộc thiểu số ở Việt Nam

 04:13 30/07/2019

Phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc thiểu số là một bức tranh rực rỡ sắc màu, các mảng khối đậm đà kết lại hài hòa và vô cùng sinh động, phản ánh sự tôn vinh giá trị con người, tinh yêu thương, sự gắn kết con người trong cộng đồng dân tộc; đồng thời cũng nói lên trình độ tiến bộ xã hội, những quan niệm về thế giới và con người qua những thời kỳ lịch sử…
Hướng dẫn quản lý, tổ chức lễ hội truyền thống ở cơ sở

Hướng dẫn quản lý, tổ chức lễ hội truyền thống ở cơ sở

 23:17 29/07/2019

Trong bối cảnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập quốc tế của nưốc ta, văn hóa truyền thông nói chung, trong đó có lễ hội truyền thống đã được phục hồi và phát huy, làm phong phú hơn đời sống văn hóa của Việt Nam. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, có không ít các vấn đề nảy sinh khiến xã hội cần phải nhìn nhận lại và tìm cách khắc phục để những khuôn diện tinh hoa của lễ hội truyền thống được đẩy mạnh và phát huy, khắc phục dần các hạn chế, tiêu cực của lễ hội trong đời sống xã hội đương đại…
Danh nhân đất Việt

Danh nhân đất Việt

 21:47 29/07/2019

Nước Việt Nam ta trong lịch sử mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước đã có rất nhiều anh hùng, hào kiệt đã góp sức mình xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Có những anh hùng vang danh muôn đời và cũng có những anh hùng thầm lặng, tất cả họ đều thể hiện ngút trời khí chất và truyền thống dân tộc. Cuốn sách “Danh nhân đất Việt” sẽ lần lượt đưa bạn đọc gặp gỡ những nhân vật lớn của dân tộc Việt Nam. Hiểu thêm về cuộc đời, sự nghiệp, những đóng góp của họ cho dân tộc, đất nước từ đó truyền cảm hứng cho những thế hệ mai sau tiếp bước cha ông xây dựng đất nước giàu mạnh to đẹp hơn.
Cẩm nang pháp luật lao động

Cẩm nang pháp luật lao động

 21:31 29/07/2019

Nhằm giúp cho cán bộ công đoàn trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, đồng thời giúp cho công nhân lao động hiểu một cách cơ bản về những điều khoản có liên quan đến quyền và lợi ích được quy định trong Bộ luật Lao động (đã sửa đổi, bổ sung). Quyển sách “Cẩm nang pháp luật lao động” nhằm phục vụ cho công tác truyên truyền, phổ biến, nghiên cứu pháp luật trong cán bộ công đoàn và công nhân lao động…
Trải nghiệm ẩm thực Việt Nam

Trải nghiệm ẩm thực Việt Nam

 03:06 29/07/2019

Ẩm thực Việt Nam được tôn vinh khắp nơi trên thế giới vì hương vị thuần khiết, tinh tế, mộc mạc và đặc biệt tươi ngon. Ẩm thực Việt Nam tốt cho sức khỏe và là một trong những trải nghiệm nổi bật trong mỗi chuyến đi của du khách đến Việt Nam….
Làng khoa bảng và danh nhân làng khoa bảng Việt Nam

Làng khoa bảng và danh nhân làng khoa bảng Việt Nam

 22:20 27/06/2019

Suốt chiều dài lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam, giáo dục và khoa cử Nho học giữ một vị trí vô cùng quan trọng trong việc đào tạo nhân cách, rèn giũa tài năng cho biết bao con người, bao vị quan lại, trong đó, nhiều người về sau trở thành nhân tài, đem hết tài năng, trí tuệ phụng sự triều chính và đốt nước; nhiều người trở thành niềm tự hào của gia đình, trở thành “biểu tượng” của làng xã...
Văn hóa và con người Việt Nam hiện nay: Mấy suy nghĩ từ thực tiễn

Văn hóa và con người Việt Nam hiện nay: Mấy suy nghĩ từ thực tiễn

 03:47 04/06/2019

Trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân tố văn hóa và con người Việt Nam luôn được phát huy, tạo nên sức mạnh to lớn chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược, giành và bảo vệ độc lập dân tộc, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Ngày nay, những nhân tố đó tiếp tục đóng vai trò là động lực thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đưa đất nước ta phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa với mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh"…
Cội nguồn và bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam

Cội nguồn và bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam

 04:50 03/06/2019

Bạn đang cầm trong tay một cuốn sách nhỏ mà nội dung của nó rất gần gũi với mọi người. Cuốn "Cội nguồn và bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam" không phải là cuốn truyện, chẳng phải là một chuyên đề khảo cứu, nhưng nó mang cái tầm xã hội rộng lớn : Nhìn lại nguồn gốc và lịch sử dân tộc Việt Nam. Cuốn sách không phải là một tác phẩm trữ tình, nhưng nó chứa đựng chất thơ của tình cảm con cháu Lạc Hồng hướng về cội nguồn dân tộc, hướng về Tổ tiên. Cuốn sách không phải là một công trình luận thuyết, nhưng những câu chuyện về đời Hùng Vương có chiều sâu về triết lý đạo đức xã hội sâu xa…
Văn hoá tộc người Nùng

Văn hoá tộc người Nùng

 21:52 08/05/2019

Bản sắc văn hóa của các tộc người trên đất nước Việt Nam thể hiện rõ trong các sinh hoạt cộng đồng cũng như trong hoạt động kinh tế. Từ việc ăn ở mặc tới các ứng xử trong quan hệ xã hội, phong tục tập quán trong các dịp vui chơi, lễ tết, hiếu hỷ... tất cả đều có những nét riêng biệt. Và những riêng biệt về trang phục, lối sống, sinh hoạt... lại có những điểm chung tương đồng, đó là đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, đó là cách đối xử hài hòa với thiên nhiên; là cách ứng xử nhân văn trong mối quan hệ với nhau…
Dạt dào sông nước

Dạt dào sông nước

 23:33 24/04/2019

Với mạng lưới sông ngòi chằng chịt, có thể nói nước ta là xứ sở của những dòng sông. Sông không chỉ như mạch máu, dẫn nước tưới tắm ruộng đồng. Sông không chỉ như một mạng lưới giao thông thuận tiện giúp vận chuyển người và hàng hoá. Sông còn là cái nôi văn minh của người Việt, sông gắn với những chiến công và huyền tích.“Dạt dào sông nước” đưa bạn đi thăm những con sông như thế…
Tủ sách HCM
tai lieu so hoa
tra cứu
Liên kết Website

 

Góp ý
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây