Hỏi - đáp pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Hỏi - đáp pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

 •   19/09/2019 05:16:29 AM
 •   Đã xem: 289
 •   Phản hồi: 0
Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được Quốc hội khóa 12 thông qua tại kỳ họp thứ 8 ngày 17 tháng 11 năm 2010 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2011. Sự ra đời của Luật này không chỉ đánh dấu một giai đoạn phát triển mới mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng nền tảng hoạt động và tạo động lực thúc đẩy thực thi hiệu quả công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Việt Nam…
Hỏi - Đáp về lao động là người giúp việc gia đình

Hỏi - Đáp về lao động là người giúp việc gia đình

 •   19/09/2019 05:10:00 AM
 •   Đã xem: 287
 •   Phản hồi: 0
Hiện nay, ở các thành phố lớn, nhu cầu về lực lượng lao động giúp việc gia đình đang ngày một tăng. việc thuê người giúp việc thường theo thỏa thuận miệng mà không hề có bất cứ giấy tờ, hợp đồng về thù lao, giờ giấc làm việc, cụ thể công việc phải làm..., khi xảy ra mâu thuẫn, phần lớn người giúp việc phải nhận thua thiệt về mình. Vì vậy, yêu cầu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật cụ thể hóa vấn đề lao động giúp việc gia đình để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, người sử dụng lao động giúp việc gia đình, nâng cao chất lượng và kỹ năng của lao động giúp việc gia đình cũng như việc quản lý các cơ sở môi giới, đào tạo giúp việc là rất cần thiết…
Văn hóa ứng xử Việt Nam hiện nay

Văn hóa ứng xử Việt Nam hiện nay

 •   31/07/2019 12:46:58 AM
 •   Đã xem: 338
 •   Phản hồi: 0
Nếp ứng xử khoan hòa thiên về hành động, thường chú trọng đến các mối quan hệ đang vận động, nhất là cái trọng tâm, trọng điểm, cấp bách, nên dễ dẫn dến những cách ứng xử linh hoạt. Hoàn cảnh càng câu thúc bao nhiêu, năng lực "ứng vạn biến" ở người Việt Nam càng tỏ rõ tính "quyển biến" bấy nhiêu. Nhưng nếp ứng xử khoan hòa thường được biểu hiện ở lối ứng xử quân bình, và cũng không hiếm trường hợp biến thái ở dạng mềm dẻo, có khi tùy tiện…
Văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới quản lý hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới quản lý hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

 •   31/07/2019 12:40:43 AM
 •   Đã xem: 318
 •   Phản hồi: 0
Kể từ khi Việt Nam thực hiện chính sách mở cửa đến nay, nền kinh tế đất nước đã có nhiều khởi sắc, tiến bộ rõ rệt, đặc biệt là dấu ấn về sự tăng trưởng không ngừng về kim ngạch xuất khẩu qua các năm mà đóng góp của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày càng chiếm tỷ trọng lớn, góp phần tạo cân bằng cán cân thương mại của Việt Nam cũng như tác động mạnh tới quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo chủ trương của Nhà nước Việt Nam…
Tín ngưỡng cư dân ven biển Quảng Nam - Đà Nẵng

Tín ngưỡng cư dân ven biển Quảng Nam - Đà Nẵng

 •   31/07/2019 12:18:56 AM
 •   Đã xem: 348
 •   Phản hồi: 0
Trong văn hoá cộng đồng các dân tộc Việt Nam, văn hoá của cư dân ven biển, trong đó có văn hoá tín ngưỡng, là một bộ phận quan trọng, góp phần làm nên cấu trúc và diện mạo văn hoá Việt Nam. Người miền biển, bên cạnh những sinh hoạt văn hoá tín ngưỡng nằm trong hệ tín ngưỡng chung của dân tộc, còn có những sắc thái riêng, mang tính đặc thù, do được sinh thành và gắn bó chặt chẽ với hoạt động ngư nghiệp biển. Tuy nhiên, ở mỗi vùng biển, sắc thái đó không hoàn toàn đồng nhất…
Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến năng suất lao động và trình độ công nghệ của Việt Nam

Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến năng suất lao động và trình độ công nghệ của Việt Nam

 •   30/07/2019 09:51:03 PM
 •   Đã xem: 331
 •   Phản hồi: 0
Đầu tư trực tiếp nước ngoài là sự di chuyển vốn quốc tế dưới hình thức vốn sản xuất thông qua việc nhà đầu tư ở một nước đưa vốn vào một nước khác để đầu tư, đồng thời trực tiếp tham gia quản lý, điều hành, tổ chức sản xuất, tận dụng ưu thế về vốn, trình độ công nghệ, kinh nghiệm quản lý,... nhằm mục đích thu lợi nhuận. Trong những năm qua, đầu tư trực tiếp nước ngoài đã trỏ thành một trong những nguồn vốn bên ngoài cực kỳ quan trọng đối vói nhiều quốc gia trên thế giới, nhất là tại các nước đang phát triển, các nước nghèo…
Quy định pháp luật về hợp đồng lao động

Quy định pháp luật về hợp đồng lao động

 •   30/07/2019 09:35:56 PM
 •   Đã xem: 306
 •   Phản hồi: 0
Phát triển bền vững và chăm sóc sức khỏe ở miền núi

Phát triển bền vững và chăm sóc sức khỏe ở miền núi

 •   30/07/2019 05:51:21 AM
 •   Đã xem: 312
 •   Phản hồi: 0
Đối với miền núi của Việt Nam, tìm một con đường đi tắt, đón đầu sự tiến bộ, cho phép nhanh chóng hòa nhập vào trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam, phát triển nhanh, ổn định, tiến đến bền vững lại càng khó khăn gấp bội. Tuy nhiên, đây là một yêu cầu cấp thiết mà tất cả các dân tộc anh em trong nước Việt Nam thống nhất phải cùng nhau hợp lực, đoàn kết nhau lại, vượt mọi cản trở để cùng nhau giải quyết, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và lúc đương thời đã từng dày công vun đắp…
Nam Bộ dân tộc và tôn giáo

Nam Bộ dân tộc và tôn giáo

 •   30/07/2019 04:26:27 AM
 •   Đã xem: 309
 •   Phản hồi: 0
Nam Bộ là vùng đất cuối cùng của Tổ quốc. Từ hơn ba trăm năm năm qua, vùng đất mới này đã đón nhận nhiều cộng đồng cư dân đến sinh sống, trong đó chiếm đa số là người Việt, người Khmer, người Hoa và người Chăm. Địa bàn cộng cư này cũng đã tạo nên mối quan hệ giao lưu văn hóa trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là vấn đề dân tộc và tôn giáo…
Góp phẩn tìm hiểu một số phong tục tập quán các dân tộc thiểu số ở Việt Nam

Góp phẩn tìm hiểu một số phong tục tập quán các dân tộc thiểu số ở Việt Nam

 •   30/07/2019 04:13:58 AM
 •   Đã xem: 339
 •   Phản hồi: 0
Phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc thiểu số là một bức tranh rực rỡ sắc màu, các mảng khối đậm đà kết lại hài hòa và vô cùng sinh động, phản ánh sự tôn vinh giá trị con người, tinh yêu thương, sự gắn kết con người trong cộng đồng dân tộc; đồng thời cũng nói lên trình độ tiến bộ xã hội, những quan niệm về thế giới và con người qua những thời kỳ lịch sử…
Lễ hội Hà Nội - Tập 2

Lễ hội Hà Nội - Tập 2

 •   30/07/2019 03:49:09 AM
 •   Đã xem: 303
 •   Phản hồi: 0
Hà Nội luôn là một địa danh văn hóa, kinh tế, chính trị cả nước. Tìm hiểu các thông tin về kinh tế, văn hóa, giải trí… của Hà Nội luôn là một nhu cầu thiết yếu của nhiều tầng lớp nhân. Bên cạnh đó, năm 2010 là năm quan trọng vì rất nhiều những dịp lễ kỷ niệm lớn, đặc biệt là đại lễ 1000 năm Thăng Long. Đây là cột mốc văn hóa, lịch sử được quan tâm cả trong và ngoài nước…
Lễ hội Hà Nội - Tập 1

Lễ hội Hà Nội - Tập 1

 •   30/07/2019 03:45:21 AM
 •   Đã xem: 306
 •   Phản hồi: 0
Hà Nội luôn là một địa danh văn hóa, kinh tế, chính trị cả nước. Tìm hiểu các thông tin về kinh tế, văn hóa, giải trí… của Hà Nội luôn là một nhu cầu thiết yếu của nhiều tầng lớp nhân. Bên cạnh đó, năm 2010 là năm quan trọng vì rất nhiều những dịp lễ kỷ niệm lớn, đặc biệt là đại lễ 1000 năm Thăng Long. Đây là cột mốc văn hóa, lịch sử được quan tâm cả trong và ngoài nước…
Hướng dẫn quản lý, tổ chức lễ hội truyền thống ở cơ sở

Hướng dẫn quản lý, tổ chức lễ hội truyền thống ở cơ sở

 •   29/07/2019 11:17:16 PM
 •   Đã xem: 337
 •   Phản hồi: 0
Trong bối cảnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập quốc tế của nưốc ta, văn hóa truyền thông nói chung, trong đó có lễ hội truyền thống đã được phục hồi và phát huy, làm phong phú hơn đời sống văn hóa của Việt Nam. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, có không ít các vấn đề nảy sinh khiến xã hội cần phải nhìn nhận lại và tìm cách khắc phục để những khuôn diện tinh hoa của lễ hội truyền thống được đẩy mạnh và phát huy, khắc phục dần các hạn chế, tiêu cực của lễ hội trong đời sống xã hội đương đại…
Hỏi - Đáp về quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân

Hỏi - Đáp về quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân

 •   29/07/2019 11:10:30 PM
 •   Đã xem: 305
 •   Phản hồi: 0
Ngày 28-11-2013, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XIII, kỳ họp thứ 6 đã ban hành Hiến pháp năm 2013, trong đó các quy định về quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân là sự tiếp nối lôgíc và tạo nền tảng pháp lý cao nhất để bảo đảm quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân được hiện thực hóa đầy đủ trong thực tiễn, trở thành nội dung, mục tiêu và động lực mới cho phát triển ở Việt Nam…
Cẩm nang pháp luật lao động

Cẩm nang pháp luật lao động

 •   29/07/2019 09:31:04 PM
 •   Đã xem: 302
 •   Phản hồi: 0
Nhằm giúp cho cán bộ công đoàn trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, đồng thời giúp cho công nhân lao động hiểu một cách cơ bản về những điều khoản có liên quan đến quyền và lợi ích được quy định trong Bộ luật Lao động (đã sửa đổi, bổ sung). Quyển sách “Cẩm nang pháp luật lao động” nhằm phục vụ cho công tác truyên truyền, phổ biến, nghiên cứu pháp luật trong cán bộ công đoàn và công nhân lao động…
Văn hoá tộc người Khơ-mú

Văn hoá tộc người Khơ-mú

 •   28/06/2019 12:02:22 AM
 •   Đã xem: 372
 •   Phản hồi: 0
Là một quốc gia có nhiều cộng đồng tộc người cùng sinh sống quyện hòa, gắn kết trong cả quá trình lịch sử hình thành và phát triển, bức tranh văn hóa các dân tộc trên lãnh thổ Việt Nam hiện lên rực rỡ về hình ảnh, phong phú về âm thanh và thắm sâu với yếu tố tâm linh tinh thần, điều đó được kết thành tư những bản sắc văn hóa riêng có của mỗi tộc người...
Con hỏi bố mẹ trả lời (6 - 15 tuổi)

Con hỏi bố mẹ trả lời (6 - 15 tuổi)

 •   27/06/2019 11:46:57 PM
 •   Đã xem: 367
 •   Phản hồi: 0
Con cái là của cải lớn nhất của chúng ta và cũng là niềm hạnh phúc không gì thay thế được. Trẻ em, nhất là các em ở tuổi thiếu niên thường có rất nhiều câu hỏi muốn được giải đáp. Gặp cái gì các em cũng muốn biết: nó là cái gì, ai nghĩ ra nó, nó hoạt động ra sao...? Có những em đã làm quen với máy tính thì có thể tự tìm câu trả lời, nhưng thế giới Internet quá rộng lớn nên cũng không dễ gì tìm được câu trả lời thỏa đáng. Còn các bậc cha mẹ thì đâu phải dễ dàng gì trả lời ngay được các câu hỏi của con. Đọc sách cũng còn hạn chế thời gian và bể học là vô cùng. Chính vì vậy yêu cầu học hỏi thêm để tự nâng cao kho tàng kiến thức cho mình và để giúp dễ dàng trả lời trước các câu hỏi của con là chuyện ai cũng mong muốn...
Rèn kĩ năng sống cho học sinh: Kĩ năng đặt mục tiêu

Rèn kĩ năng sống cho học sinh: Kĩ năng đặt mục tiêu

 •   27/06/2019 11:37:37 PM
 •   Đã xem: 336
 •   Phản hồi: 0
Lứa tuổi học sinh là giai đoạn hình thành những giá trị nhân cách; các em giàu ước mơ, ham hiểu biết, thích tìm tòi, muốn khám phá song còn thiếu hiểu biết sâu sắc về xã hội, thiếu kinh nghiệm sống nên dễ bị lôi kéo, kích động, hoặc dễ học theo, bắt chước một số thói hư, tật xấu du nhập từ thế giới bên ngoài, từ mạng Internet... Giáo dục kĩ năng sống góp phẩn giáo dục toàn diện cho học sinh. Kĩ năng sống tốt sẽ giúp học sinh vững vàng đối diện với mọi hoàn cảnh, là chìa khoá để các em mở ra cánh cửa thành công...

Các tin khác

Liên kết Website

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây