corona
Ebook
Quyền sống và hình phạt tử hình

Quyền sống và hình phạt tử hình

 •   20/11/2019 09:34:34 PM
 •   Đã xem: 462
 •   Phản hồi: 0
Quyền sống là một quyền cơ bản trong chế định về quyền con người, quyền công dân được ghi nhận trong luật nhân quyền quốc tế và chính thức được ghi nhận trong Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013. Việc hiến định quyền sống là một trong những sự phát triển tiến bộ lớn trong chế định về quyền con người, quyền công dân của Hiến pháp năm 2013. Nó chứng tỏ rằng, Nhà nước Việt Nam quan tâm sâu sắc đến việc bảo vệ và thúc đẩy các quyền con người và pháp luật Việt Nam ngày càng phù hợp hơn với các điều ước quốc tế về nhân quyền.
Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong thương mại quốc tế

Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong thương mại quốc tế

 •   19/11/2019 10:34:28 PM
 •   Đã xem: 227
 •   Phản hồi: 0
Việt Nam chính thức là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO (2007) đã đặt dấu mốc quan trọng mang tính bước ngoặt trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta. Tham gia vào thị trường tòan cầu, Việt Nam đã thực hiện đầy đủ các định chế kinh tế chung, chịu tác động trực tiếp và gián tiếp của mọi biến động kinh tế thị trường thế giới….
Hỏi đáp về Cộng đồng Kinh tế ASEAN

Hỏi đáp về Cộng đồng Kinh tế ASEAN

 •   18/11/2019 02:54:05 AM
 •   Đã xem: 247
 •   Phản hồi: 0
Sự ra đời của AEC là một mốc đánh dấu sự hội nhập ngày càng sâu của các nước ASEAN trong lĩnh vực kinh tế. AEC có mục tiêu tạo nên một thị trường, cơ sở sản xuất thống nhất, tạo điều kiện cho các nước ASEAN phát huy được lợi thế so sánh, phân bổ nguồn lực một cách hiệu quả trong khu vực. Các nội dung hội nhập trong AEC hứa hẹn tạo một môi trường kinh doanh thuận lợi hơn, bớt rào cản hơn cho bản thân các doanh nghiệp trong AEC và cả các nhà đầu tư từ bên ngoài AEC. Với ý nghĩa như vậy, AEC sẽ tạo ra nhiều động lực cho sự phát triển của các nước ASEAN…
Khoa học về biển và kinh tế miền biển

Khoa học về biển và kinh tế miền biển

 •   19/09/2019 05:48:17 AM
 •   Đã xem: 563
 •   Phản hồi: 0
Ngày 2-8-1977, Hội nghị về biển lần thứ nhất của nước ta đã họp tại Nha Trang. Đại tướng Võ Nguyên Giáp, khi đó là ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, đã tới dự và nói chuyện với Hội nghị.Trong bài nói chuyện, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã phân tích tiềm năng to lớn và vị trí rất quan trọng của biển nước ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội lần thứ IV của Đảng, Đại tướng đã nêu rõ phương huớng xây dựng và phát triển kinh tế miền biển; phương huớng và mục tiêu nghiên cứu của các ngành khoa học - kỹ thuật về biển ở nuớc ta…
Hỏi - đáp pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Hỏi - đáp pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

 •   19/09/2019 05:16:29 AM
 •   Đã xem: 1482
 •   Phản hồi: 0
Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được Quốc hội khóa 12 thông qua tại kỳ họp thứ 8 ngày 17 tháng 11 năm 2010 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2011. Sự ra đời của Luật này không chỉ đánh dấu một giai đoạn phát triển mới mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng nền tảng hoạt động và tạo động lực thúc đẩy thực thi hiệu quả công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Việt Nam…
Hỏi - Đáp về lao động là người giúp việc gia đình

Hỏi - Đáp về lao động là người giúp việc gia đình

 •   19/09/2019 05:10:00 AM
 •   Đã xem: 602
 •   Phản hồi: 0
Hiện nay, ở các thành phố lớn, nhu cầu về lực lượng lao động giúp việc gia đình đang ngày một tăng. việc thuê người giúp việc thường theo thỏa thuận miệng mà không hề có bất cứ giấy tờ, hợp đồng về thù lao, giờ giấc làm việc, cụ thể công việc phải làm..., khi xảy ra mâu thuẫn, phần lớn người giúp việc phải nhận thua thiệt về mình. Vì vậy, yêu cầu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật cụ thể hóa vấn đề lao động giúp việc gia đình để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, người sử dụng lao động giúp việc gia đình, nâng cao chất lượng và kỹ năng của lao động giúp việc gia đình cũng như việc quản lý các cơ sở môi giới, đào tạo giúp việc là rất cần thiết…
Văn hóa ứng xử Việt Nam hiện nay

Văn hóa ứng xử Việt Nam hiện nay

 •   31/07/2019 12:46:58 AM
 •   Đã xem: 597
 •   Phản hồi: 0
Nếp ứng xử khoan hòa thiên về hành động, thường chú trọng đến các mối quan hệ đang vận động, nhất là cái trọng tâm, trọng điểm, cấp bách, nên dễ dẫn dến những cách ứng xử linh hoạt. Hoàn cảnh càng câu thúc bao nhiêu, năng lực "ứng vạn biến" ở người Việt Nam càng tỏ rõ tính "quyển biến" bấy nhiêu. Nhưng nếp ứng xử khoan hòa thường được biểu hiện ở lối ứng xử quân bình, và cũng không hiếm trường hợp biến thái ở dạng mềm dẻo, có khi tùy tiện…
Văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới quản lý hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới quản lý hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

 •   31/07/2019 12:40:43 AM
 •   Đã xem: 544
 •   Phản hồi: 0
Kể từ khi Việt Nam thực hiện chính sách mở cửa đến nay, nền kinh tế đất nước đã có nhiều khởi sắc, tiến bộ rõ rệt, đặc biệt là dấu ấn về sự tăng trưởng không ngừng về kim ngạch xuất khẩu qua các năm mà đóng góp của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày càng chiếm tỷ trọng lớn, góp phần tạo cân bằng cán cân thương mại của Việt Nam cũng như tác động mạnh tới quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo chủ trương của Nhà nước Việt Nam…
Tín ngưỡng cư dân ven biển Quảng Nam - Đà Nẵng

Tín ngưỡng cư dân ven biển Quảng Nam - Đà Nẵng

 •   31/07/2019 12:18:56 AM
 •   Đã xem: 744
 •   Phản hồi: 0
Trong văn hoá cộng đồng các dân tộc Việt Nam, văn hoá của cư dân ven biển, trong đó có văn hoá tín ngưỡng, là một bộ phận quan trọng, góp phần làm nên cấu trúc và diện mạo văn hoá Việt Nam. Người miền biển, bên cạnh những sinh hoạt văn hoá tín ngưỡng nằm trong hệ tín ngưỡng chung của dân tộc, còn có những sắc thái riêng, mang tính đặc thù, do được sinh thành và gắn bó chặt chẽ với hoạt động ngư nghiệp biển. Tuy nhiên, ở mỗi vùng biển, sắc thái đó không hoàn toàn đồng nhất…
Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến năng suất lao động và trình độ công nghệ của Việt Nam

Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến năng suất lao động và trình độ công nghệ của Việt Nam

 •   30/07/2019 09:51:03 PM
 •   Đã xem: 551
 •   Phản hồi: 0
Đầu tư trực tiếp nước ngoài là sự di chuyển vốn quốc tế dưới hình thức vốn sản xuất thông qua việc nhà đầu tư ở một nước đưa vốn vào một nước khác để đầu tư, đồng thời trực tiếp tham gia quản lý, điều hành, tổ chức sản xuất, tận dụng ưu thế về vốn, trình độ công nghệ, kinh nghiệm quản lý,... nhằm mục đích thu lợi nhuận. Trong những năm qua, đầu tư trực tiếp nước ngoài đã trỏ thành một trong những nguồn vốn bên ngoài cực kỳ quan trọng đối vói nhiều quốc gia trên thế giới, nhất là tại các nước đang phát triển, các nước nghèo…
Quy định pháp luật về hợp đồng lao động

Quy định pháp luật về hợp đồng lao động

 •   30/07/2019 09:35:56 PM
 •   Đã xem: 520
 •   Phản hồi: 0
Phát triển bền vững và chăm sóc sức khỏe ở miền núi

Phát triển bền vững và chăm sóc sức khỏe ở miền núi

 •   30/07/2019 05:51:21 AM
 •   Đã xem: 544
 •   Phản hồi: 0
Đối với miền núi của Việt Nam, tìm một con đường đi tắt, đón đầu sự tiến bộ, cho phép nhanh chóng hòa nhập vào trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam, phát triển nhanh, ổn định, tiến đến bền vững lại càng khó khăn gấp bội. Tuy nhiên, đây là một yêu cầu cấp thiết mà tất cả các dân tộc anh em trong nước Việt Nam thống nhất phải cùng nhau hợp lực, đoàn kết nhau lại, vượt mọi cản trở để cùng nhau giải quyết, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và lúc đương thời đã từng dày công vun đắp…
Nam Bộ dân tộc và tôn giáo

Nam Bộ dân tộc và tôn giáo

 •   30/07/2019 04:26:27 AM
 •   Đã xem: 530
 •   Phản hồi: 0
Nam Bộ là vùng đất cuối cùng của Tổ quốc. Từ hơn ba trăm năm năm qua, vùng đất mới này đã đón nhận nhiều cộng đồng cư dân đến sinh sống, trong đó chiếm đa số là người Việt, người Khmer, người Hoa và người Chăm. Địa bàn cộng cư này cũng đã tạo nên mối quan hệ giao lưu văn hóa trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là vấn đề dân tộc và tôn giáo…
Góp phẩn tìm hiểu một số phong tục tập quán các dân tộc thiểu số ở Việt Nam

Góp phẩn tìm hiểu một số phong tục tập quán các dân tộc thiểu số ở Việt Nam

 •   30/07/2019 04:13:58 AM
 •   Đã xem: 580
 •   Phản hồi: 0
Phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc thiểu số là một bức tranh rực rỡ sắc màu, các mảng khối đậm đà kết lại hài hòa và vô cùng sinh động, phản ánh sự tôn vinh giá trị con người, tinh yêu thương, sự gắn kết con người trong cộng đồng dân tộc; đồng thời cũng nói lên trình độ tiến bộ xã hội, những quan niệm về thế giới và con người qua những thời kỳ lịch sử…
Lễ hội Hà Nội - Tập 2

Lễ hội Hà Nội - Tập 2

 •   30/07/2019 03:49:09 AM
 •   Đã xem: 508
 •   Phản hồi: 0
Hà Nội luôn là một địa danh văn hóa, kinh tế, chính trị cả nước. Tìm hiểu các thông tin về kinh tế, văn hóa, giải trí… của Hà Nội luôn là một nhu cầu thiết yếu của nhiều tầng lớp nhân. Bên cạnh đó, năm 2010 là năm quan trọng vì rất nhiều những dịp lễ kỷ niệm lớn, đặc biệt là đại lễ 1000 năm Thăng Long. Đây là cột mốc văn hóa, lịch sử được quan tâm cả trong và ngoài nước…
Lễ hội Hà Nội - Tập 1

Lễ hội Hà Nội - Tập 1

 •   30/07/2019 03:45:21 AM
 •   Đã xem: 503
 •   Phản hồi: 0
Hà Nội luôn là một địa danh văn hóa, kinh tế, chính trị cả nước. Tìm hiểu các thông tin về kinh tế, văn hóa, giải trí… của Hà Nội luôn là một nhu cầu thiết yếu của nhiều tầng lớp nhân. Bên cạnh đó, năm 2010 là năm quan trọng vì rất nhiều những dịp lễ kỷ niệm lớn, đặc biệt là đại lễ 1000 năm Thăng Long. Đây là cột mốc văn hóa, lịch sử được quan tâm cả trong và ngoài nước…
Hướng dẫn quản lý, tổ chức lễ hội truyền thống ở cơ sở

Hướng dẫn quản lý, tổ chức lễ hội truyền thống ở cơ sở

 •   29/07/2019 11:17:16 PM
 •   Đã xem: 568
 •   Phản hồi: 0
Trong bối cảnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập quốc tế của nưốc ta, văn hóa truyền thông nói chung, trong đó có lễ hội truyền thống đã được phục hồi và phát huy, làm phong phú hơn đời sống văn hóa của Việt Nam. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, có không ít các vấn đề nảy sinh khiến xã hội cần phải nhìn nhận lại và tìm cách khắc phục để những khuôn diện tinh hoa của lễ hội truyền thống được đẩy mạnh và phát huy, khắc phục dần các hạn chế, tiêu cực của lễ hội trong đời sống xã hội đương đại…
Hỏi - Đáp về quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân

Hỏi - Đáp về quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân

 •   29/07/2019 11:10:30 PM
 •   Đã xem: 511
 •   Phản hồi: 0
Ngày 28-11-2013, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XIII, kỳ họp thứ 6 đã ban hành Hiến pháp năm 2013, trong đó các quy định về quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân là sự tiếp nối lôgíc và tạo nền tảng pháp lý cao nhất để bảo đảm quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân được hiện thực hóa đầy đủ trong thực tiễn, trở thành nội dung, mục tiêu và động lực mới cho phát triển ở Việt Nam…

Các tin khác

Tủ sách HCM
tai lieu so hoa
tra cứu
Liên kết Website

 

Góp ý
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây