Con hỏi bố mẹ trả lời (6 - 15 tuổi)

Con hỏi bố mẹ trả lời (6 - 15 tuổi)

 •   27/06/2019 11:46:57 PM
 •   Đã xem: 22
 •   Phản hồi: 0
Con cái là của cải lớn nhất của chúng ta và cũng là niềm hạnh phúc không gì thay thế được. Trẻ em, nhất là các em ở tuổi thiếu niên thường có rất nhiều câu hỏi muốn được giải đáp. Gặp cái gì các em cũng muốn biết: nó là cái gì, ai nghĩ ra nó, nó hoạt động ra sao...? Có những em đã làm quen với máy tính thì có thể tự tìm câu trả lời, nhưng thế giới Internet quá rộng lớn nên cũng không dễ gì tìm được câu trả lời thỏa đáng. Còn các bậc cha mẹ thì đâu phải dễ dàng gì trả lời ngay được các câu hỏi của con. Đọc sách cũng còn hạn chế thời gian và bể học là vô cùng. Chính vì vậy yêu cầu học hỏi thêm để tự nâng cao kho tàng kiến thức cho mình và để giúp dễ dàng trả lời trước các câu hỏi của con là chuyện ai cũng mong muốn...
Rèn kĩ năng sống cho học sinh: Kĩ năng đặt mục tiêu

Rèn kĩ năng sống cho học sinh: Kĩ năng đặt mục tiêu

 •   27/06/2019 11:37:37 PM
 •   Đã xem: 18
 •   Phản hồi: 0
Lứa tuổi học sinh là giai đoạn hình thành những giá trị nhân cách; các em giàu ước mơ, ham hiểu biết, thích tìm tòi, muốn khám phá song còn thiếu hiểu biết sâu sắc về xã hội, thiếu kinh nghiệm sống nên dễ bị lôi kéo, kích động, hoặc dễ học theo, bắt chước một số thói hư, tật xấu du nhập từ thế giới bên ngoài, từ mạng Internet... Giáo dục kĩ năng sống góp phẩn giáo dục toàn diện cho học sinh. Kĩ năng sống tốt sẽ giúp học sinh vững vàng đối diện với mọi hoàn cảnh, là chìa khoá để các em mở ra cánh cửa thành công...
Rèn kĩ năng sống cho học sinh: Kĩ năng giải quyết vấn đề

Rèn kĩ năng sống cho học sinh: Kĩ năng giải quyết vấn đề

 •   27/06/2019 11:31:51 PM
 •   Đã xem: 19
 •   Phản hồi: 0
Lứa tuổi học sinh là giai đoạn hình thành những giá trị nhân cách; các em giàu ước mơ, ham hiểu biết, thích tìm tòi, muốn khám phá song còn thiếu hiểu biết sâu sắc về xã hội, thiếu kinh nghiệm sống nên dễ bị lôi kéo, kích động, hoặc dễ học theo, bắt chước một số thói hư, tật xấu du nhập từ thế giới bên ngoài, từ mạng Internet... Giáo dục kĩ năng sống góp phẩn giáo dục toàn diện cho học sinh. Kĩ năng sống tốt sẽ giúp học sinh vững vàng đối diện với mọi hoàn cảnh, là chìa khoá để các em mở ra cánh cửa thành công...
Rèn kĩ năng sống cho học sinh: Kĩ năng kiểm soát cảm xúc

Rèn kĩ năng sống cho học sinh: Kĩ năng kiểm soát cảm xúc

 •   27/06/2019 11:26:15 PM
 •   Đã xem: 19
 •   Phản hồi: 0
Lứa tuổi học sinh là giai đoạn hình thành những giá trị nhân cách; các em giàu ước mơ, ham hiểu biết, thích tìm tòi, muốn khám phá song còn thiếu hiểu biết sâu sắc về xã hội, thiếu kinh nghiệm sống nên dễ bị lôi kéo, kích động, hoặc dễ học theo, bắt chước một số thói hư, tật xấu du nhập từ thế giới bên ngoài, từ mạng Internet... Giáo dục kĩ năng sống góp phẩn giáo dục toàn diện cho học sinh. Kĩ năng sống tốt sẽ giúp học sinh vững vàng đối diện với mọi hoàn cảnh, là chìa khoá để các em mở ra cánh cửa thành công...
Rèn kĩ năng sống cho học sinh: Kĩ năng làm chủ bản thân

Rèn kĩ năng sống cho học sinh: Kĩ năng làm chủ bản thân

 •   27/06/2019 11:17:33 PM
 •   Đã xem: 20
 •   Phản hồi: 0
Lứa tuổi học sinh là giai đoạn hình thành những giá trị nhân cách; các em giàu ước mơ, ham hiểu biết, thích tìm tòi, muốn khám phá song còn thiếu hiểu biết sâu sắc về xã hội, thiếu kinh nghiệm sống nên dễ bị lôi kéo, kích động, hoặc dễ học theo, bắt chước một số thói hư, tật xấu du nhập từ thế giới bên ngoài, từ mạng Internet... Giáo dục kĩ năng sống góp phẩn giáo dục toàn diện cho học sinh. Kĩ năng sống tốt sẽ giúp học sinh vững vàng đối diện với mọi hoàn cảnh, là chìa khoá để các em mở ra cánh cửa thành công...
Rèn kĩ năng sống cho học sinh: Kĩ năng ra quyết định

Rèn kĩ năng sống cho học sinh: Kĩ năng ra quyết định

 •   27/06/2019 11:09:58 PM
 •   Đã xem: 15
 •   Phản hồi: 0
Lứa tuổi học sinh là giai đoạn hình thành những giá trị nhân cách; các em giàu ước mơ, ham hiểu biết, thích tìm tòi, muốn khám phá song còn thiếu hiểu biết sâu sắc về xã hội, thiếu kinh nghiệm sống nên dễ bị lôi kéo, kích động, hoặc dễ học theo, bắt chước một số thói hư, tật xấu du nhập từ thế giới bên ngoài, từ mạng Internet... Giáo dục kĩ năng sống góp phẩn giáo dục toàn diện cho học sinh. Kĩ năng sống tốt sẽ giúp học sinh vững vàng đối diện với mọi hoàn cảnh, là chìa khoá để các em mở ra cánh cửa thành công...
Rèn kĩ năng sống cho học sinh: Kĩ năng tư duy sáng tạo và tư duy tích cực

Rèn kĩ năng sống cho học sinh: Kĩ năng tư duy sáng tạo và tư duy tích cực

 •   27/06/2019 10:55:41 PM
 •   Đã xem: 23
 •   Phản hồi: 0
Lứa tuổi học sinh là giai đoạn hình thành những giá trị nhân cách; các em giàu ước mơ, ham hiểu biết, thích tìm tòi, muốn khám phá song còn thiếu hiểu biết sâu sắc về xã hội, thiếu kinh nghiệm sống nên dễ bị lôi kéo, kích động, hoặc dễ học theo, bắt chước một số thói hư, tật xấu du nhập từ thế giới bên ngoài, từ mạng Internet... Giáo dục kĩ năng sống góp phẩn giáo dục toàn diện cho học sinh. Kĩ năng sống tốt sẽ giúp học sinh vững vàng đối diện với mọi hoàn cảnh, là chìa khoá để các em mở ra cánh cửa thành công...
Rèn kĩ năng sống cho học sinh: Kĩ năng tự nhận thức

Rèn kĩ năng sống cho học sinh: Kĩ năng tự nhận thức

 •   27/06/2019 10:47:28 PM
 •   Đã xem: 20
 •   Phản hồi: 0
Lứa tuổi học sinh là giai đoạn hình thành những giá trị nhân cách; các em giàu ước mơ, ham hiểu biết, thích tìm tòi, muốn khám phá song còn thiếu hiểu biết sâu sắc về xã hội, thiếu kinh nghiệm sống nên dễ bị lôi kéo, kích động, hoặc dễ học theo, bắt chước một số thói hư, tật xấu du nhập từ thế giới bên ngoài, từ mạng Internet... Giáo dục kĩ năng sống góp phẩn giáo dục toàn diện cho học sinh. Kĩ năng sống tốt sẽ giúp học sinh vững vàng đối diện với mọi hoàn cảnh, là chìa khoá để các em mở ra cánh cửa thành công...
Hệ thống các văn bản quy định hiện hành về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình

Hệ thống các văn bản quy định hiện hành về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình

 •   25/06/2019 09:17:39 PM
 •   Đã xem: 21
 •   Phản hồi: 0
Luật Bình đẳng giới và luật phòng, chống bạo lực gia đình đã được hệ thống hóa trách nhiệm của Chính phủ trong lĩnh vực bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình cũng như trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, gia đình và cá nhân trong việc thực thi hiệu quả hai luật này. Nhằm giúp đông đảo cán bộ các cấp, các ngành nắm được những thông tin chính sách pháp luật về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình, chúng tôi xin giới thiệu quyển sách “Hệ thống các văn bản quy định hiện hành về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình”…
Hỏi - đáp về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Hỏi - đáp về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

 •   25/06/2019 09:11:52 PM
 •   Đã xem: 21
 •   Phản hồi: 0
Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa theo phương châm tích cực, vựng chắc, nâng cao chất lượng, phát triển về số lượng, đạt hiệu quả về kinh tế, góp phần tạo nhiều việc làm, xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn, làng nghề truyền thống, góp phần nâng cao mức sống cho người dân, đặc biệt là người dân ở nông thôn…
hoptacxa

Hỏi – đáp về Luật hợp tác xã năm 2003

 •   25/06/2019 09:10:08 PM
 •   Đã xem: 19
 •   Phản hồi: 0
Hợp tác xã là mô hình kinh tế hoạt động rất đa dạng và phong phú. Trong bối cảnh phát huy nội lực, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực, mô hình kinh tế hợp tác xã được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt chú trọng, nhằm thúc đẩy kinh tế nông thôn, huy động nguồn vốn để phát triển mô hình kinh tế này…
Hỏi đáp về Luật Lao động Việt Nam

Hỏi đáp về Luật Lao động Việt Nam

 •   25/06/2019 09:06:05 PM
 •   Đã xem: 17
 •   Phản hồi: 0
Hỏi và đáp về luật thủy sản

Hỏi và đáp về luật thủy sản

 •   23/06/2019 10:55:07 PM
 •   Đã xem: 22
 •   Phản hồi: 0
Để Luật thủy sản thực sự đi vào cuộc sống, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển và hội nhập cần thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giải thích hướng dẫn thực hiện pháp luật trong rộng rãi người dân sẽ là công cụ hữu hiệu để tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và quản lý Nhà nước về thủy sản…
Hỏi và đáp pháp luật về phòng, chống ma túy, mại dâm

Hỏi và đáp pháp luật về phòng, chống ma túy, mại dâm

 •   23/06/2019 10:45:13 PM
 •   Đã xem: 54
 •   Phản hồi: 0
Hiện nay tệ nạn ma túy, mại dâm là hiểm họa lớn cho toàn xã hội, gây tác hại cho sức khỏe, làm suy thoái nòi giống, phẩm giá con người, phá hoại hạnh phúc gia đình và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự, an toàn xã hội. Vậy chúng ta cần phải làm gì để phòng, chống tệ nạn ma túy và mại dâm…
Hỏi - Đáp pháp luật về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định của luật đất đai năm 2013

Hỏi - Đáp pháp luật về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định của luật đất đai năm 2013

 •   17/06/2019 11:14:42 PM
 •   Đã xem: 23
 •   Phản hồi: 0
Luật đất đai năm 2013 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 29-11-2013 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01-7-2014 để thay thế Luật đất đai năm 2003 sửa đổi, bổ sung năm 2008, 2009, 2010 đã hết hiệu lực và một số quy định có liên quan trong pháp luật khác.Để triển khai Luật đất đai có hiệu quả, vừa qua, Chính phủ đã ban hành nhiều nghị định hưóng dẫn Luật này trên nhiều lĩnh vực cụ thể được giao trong đó có Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15-5-2014 về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước...
Hỏi - đáp pháp luật về an toàn thực phẩm

Hỏi - đáp pháp luật về an toàn thực phẩm

 •   17/06/2019 11:07:41 PM
 •   Đã xem: 25
 •   Phản hồi: 0
Luật An toàn thực phẩm ra đời quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong bảo đảm an toàn thực phẩm; điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm, sản xuất kinh doanh thực phẩm và nhập khẩu, xuất khẩu thực phẩm; quảng cáo ghi nhãn thực phẩm; kiểm nghiệm thực phẩm; phân tích nguy cơ đối với an toàn thực phẩm…
Giáo dục và đào tạo - chìa khoá của sự phát triển

Giáo dục và đào tạo - chìa khoá của sự phát triển

 •   17/06/2019 10:36:30 PM
 •   Đã xem: 28
 •   Phản hồi: 0
Trong thời kỳ đổi mới hiện nay, Đại hội X của Đảng năm 2006 đã vạch rõ: “Giáo dục và đào tạo cùng với khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là nền tảng và động lực thúc đẩycông nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước... Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; đổi mới cơ cấu tổ chức, cơ chế quản lý, nội dung, phương pháp dạy và học; thực hiện “chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa”, “chấn hưng nền giáo dục Việt Nam”. Đó là những tư tưởng lớn đã chỉ đạo, hướng dẫn toàn bộ tinh thần và nội dung cuốn sách này…
Sáu bí quyết để đạt được kỹ năng bán hàng siêu việt

Sáu bí quyết để đạt được kỹ năng bán hàng siêu việt

 •   16/06/2019 11:09:14 PM
 •   Đã xem: 48
 •   Phản hồi: 0
Làm thế nào để dẫn đầu đội ngũ nhân viên bán hàng đỉnh cao trên thế giới và trở thành một tư vấn viên thường xuyên cho những công ty hàng đầu, ký kết được những hợp đồng lớn thậm chí ngay cả trong điều kiện một nền kinh tế đầy biến động và thử thách như ngày nay? Cuốn sách này sẽ giúp bạn đạt được sự toàn diện trong kỹ năng bán hàng và đạt được những đột phá trong lĩnh vực này...
Văn hóa và con người Việt Nam hiện nay: Mấy suy nghĩ từ thực tiễn

Văn hóa và con người Việt Nam hiện nay: Mấy suy nghĩ từ thực tiễn

 •   04/06/2019 03:47:05 AM
 •   Đã xem: 62
 •   Phản hồi: 0
Trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân tố văn hóa và con người Việt Nam luôn được phát huy, tạo nên sức mạnh to lớn chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược, giành và bảo vệ độc lập dân tộc, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Ngày nay, những nhân tố đó tiếp tục đóng vai trò là động lực thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đưa đất nước ta phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa với mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh"…

Các tin khác

Liên kết Website

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây