NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC BẢO VỆ, CHĂM SÓC TRẺ EM

Thứ năm - 03/05/2012 08:45
Bình Thuận nằm trong vùng duyên hải cực Nam Trung Bộ, diện tích tự nhiên 7.828 km¬¬2 dân số gần 1,3 triệu người, tỷ lệ trẻ em dưới 16 tuổi 26.4% trong đó trẻ em dưới 16 tuổi có hoàn cảnh đặc biệt chiếm khoảng 4,64%, chủ yếu là mồ côi (44%), khuyết tật (22,l%).
Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ
Trong những năm qua, công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em của tỉnh đã chuyển hướng theo cách tiếp cận dựa trên nhu cầu và đáp ứng các quyền cơ bản; chăm sóc sức khoẻ ngày càng được cải thiện, tăng cường các cơ hội và hoạt động dành cho trẻ em với nhiều hình thức. Đặc biệt, các em được cung cấp các kiến thức kỹ năng để tự bảo vệ mình nên nhận thức của trẻ em và người chưa thành niên đã từng bước được nâng cao. Các biện pháp đảm bảo cho trẻ em có cuộc sống an toàn, lành mạnh được địa phương triển khai tích cực đồng thời với các hoạt động trợ giúp, phục hồi, tái hoà nhập cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Nhờ đó, các chỉ tiêu về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em đều đạt những kết quả đáng khích lệ.
Hiện tại tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi ở Bình Thuận được tiêm chủng đầy đủ đạt trên 95%; trẻ từ 6 - 36 tháng tuổi uống vitamin A đạt trên 95%; thực hiện tốt việc khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi với tổng số tiền hằng năm trên 12 tỷ đồng...
Về giáo dục hoà nhập cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hằng năm, đã có hơn 79-100 trẻ em được giáo dục hòa nhập cộng đồng ở độ tuổi mầm non và lập hồ sơ theo dõi. Có 1.768/ 1.900 trẻ em từ 6-14 tuổi bị khuyết tật nhẹ được đến lớp, hoàn thành chương trình tiểu học. Tỷ lệ học sinh tiểu học đi học đúng độ tuổi đạt 99,9 %, trong đó 99,3% hoàn thành chương trình tiểu học, 74,79% học sinh trung học cơ sở đi học đúng độ tuổi (98% tốt nghiệp), tỷ lệ người biết chữ 15 tuổi trở lên đạt 97,3%
Trong nhiều năm qua, Bình Thuận cũng luôn tổ chức chu đáo Tháng hành động vì trẻ em, tháng phim phục vụ miễn phí, thi vẽ tranh phát triển năng khiếu, tìm hiểu Quyền trẻ em, giao lưu, diễn đàn quyền trẻ em, Tết Trung thu, sinh hoạt hè, tham gia các hoạt động vui chơi tại cộng đồng với trên 68% thiếu niên, nhi đồng học sinh được tham gia...
Trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, tỉnh luôn thực hiện tốt việc tham mưu, truyền thông, vận động nguồn lực cũng như triển khai nhiều hoạt động can thiệp hỗ trợ, thường xuyên rà soát số lượng đối tượng nhằm giải quyết các chế độ kịp thời. Hiện toàn tỉnh có 6.358 trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi, trong đó được hưởng trợ cấp hàng tháng là 1.586 trường hợp, 3149 trẻ em khuyết tật; hàng năm đưa từ 120 đến 180 trẻ em vi phạm pháp luật đưa vào trường giáo dưỡng.
Từ nguồn vận động của Quỹ Bảo trợ trẻ em cấp tỉnh, hằng năm đã vận động được từ 1 tỷ đến 2 tỷ đồng góp phần thực hiện hỗ trợ các chương trình khám chữa bệnh, phẫu thuật miễn phí cho trẻ em khuyết tật, dị tật về mắt, sứt môi, hở hàm ếch, tim bẩm sinh, phẫu thuật phục hồi chức năng cho trẻ khuyết tật vận động, cấp xe lăn và trợ cấp đột xuất, cấp học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng…
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em cũng còn nhiều tồn tại, hạn chế bởi một số cấp uỷ Đảng, chính quyền, nhất là ở cơ sở chưa nhận thức đầy đủ vị trí và tầm quan trọng của công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, đặc biệt là trong việc chỉ đạo xây dựng "xã, phường phù hợp với trẻ em" và các phong trào toàn xã hội khác có liên quan đến trẻ em; chưa phát huy hết khả năng vai trò trách nhiệm của các gia đình và cộng đồng để giải quyết những vấn đề về trẻ em. Chất lượng giáo dục có sự chênh lệch rõ giữa nông thôn và thành thị...Trẻ em bị thất học, bỏ học vẫn còn nhiều và có xu hướng tăng ở vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Một số nơi cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương chưa có sự quan tâm đầy đủ nên công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trong cộng đồng gần như không được triển khai.
Bên cạnh đó, tình trạng bất bình đẳng, phân biệt đối xử với trẻ em cũng như tình trạng trẻ em không biết chữ vì chưa bao giờ được tới trường vẫn còn tồn tại cần có hướng giải quyết. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng tuy có giảm nhưng số lượng vẫn còn cao nhất là ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn (trên 30%) ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển về thể chất của trẻ em. Trong khi đó, qui trình thực hiện việc mua Thẻ BHYT để cấp phát cho trẻ em dưới 6 tuổi theo Luật Bảo hiểm Y tế hiện nay vẫn còn nhiều bất cập (khoảng 20% trẻ em dưới 6 tuổi chưa được cấp Thẻ BHYT). Tình trạng trẻ em bị tai nạn thương tích, trẻ em lang thang kiếm sống, trẻ em nhiễm HIV/AIDS, trẻ em vi phạm pháp luật, trẻ em bị xâm hại ngược đãi có xu hướng gia tăng và diễn biến phức tạp, nhiều vụ việc chưa được phát hiện kịp thời cũng như xử lý chưa thấu đáo tạo dư luận bức xúc trong xã hội...Ý thức chấp hành luật pháp thực hiện quyền của trẻ em, thực hiện bình đẳng không phân biệt đối xử với trẻ em của một bộ phận gia đình và công dân chưa tốt; kiến thức, kỹ năng về bảo vệ, chăm sóc trẻ em của các thành viên trong gia đình cũng như trong cộng đồng dân cư còn nhiều hạn chế. Thêm vào đó, nguồn kinh phí cho việc triển khai các hoạt động của chương trình, nhất là ngân sách địa phương cấp cho công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em còn quá khiêm tốn không đảm bảo cho việc triển khai thực hiện, trong khi đó việc huy động nguồn lực thực hiện trợ giúp, chăm sóc cho trẻ em gặp nhiều khó khăn.
Nhằm khắc phục những hạn chế nêu trên, trong giai đoạn 2011 - 2015, Bình Thuận đưa ra mục tiêu là tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em, nâng cao vai trò trách nhiệm của Nhà nước, đoàn thể và các tổ chức xã hội với nhiều hình thức tạo điều kiện tốt nhất để trẻ em được thực hiện đầy đủ các quyền và bổn phận của mình theo quy định, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của gia đình, cộng đồng để trẻ em được phát triển toàn diện về thể chất lẫn tinh thần. Tạo mọi điều kiện tốt nhất nhằm đáp ứng đầy đủ các nhu cầu và các quyền cơ bản của trẻ em, ngăn chặn và đẩy lùi các nguy cơ xâm hại trẻ em, xây dựng môi trường an toàn và lành mạnh để trẻ em có cơ hội được bảo vệ, chăm sóc, giáo dục và phát triển toàn diện về mọi mặt, có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn... Để đạt được điều này, tỉnh đang tập trung thực hiện tốt một số giải pháp trọng điểm sau:
Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy, bố trí cán bộ chuyên trách cấp cơ sở ổn định, củng cố và hoàn thiện đội ngũ cộng tác viên trẻ em. Nâng cao năng lực cán bộ về quản lý, thu thập, xử lý và cung cấp thông tin dữ liệu đáp ứng được yêu cầu đánh giá kết quả thực hiện cũng như tham mưu, hoạch định chính sách qua từng giai đoạn.
Tổ chức thường xuyên các lớp tập huấn, hội thảo chuyên đề đồng thời tăng cường trang bị kiến thức quản lý, kỹ năng vận động thực hiện các chương trình công tác xã hội về bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em nhằm nâng
cao năng lực quản lý cho đội ngũ cán bộ, cộng tác viên trẻ em cấp cơ sở. Bố trí đủ nguồn lực đáp ứng các nội dung hoạt động, ưu tiên nguồn lực giải quyết những vấn đề cơ bản của trẻ em.
Tổ chức tốt các hoạt động truyền thông nhằm thay đổi nhận thức và chuyển đổi hành vi của toàn xã hội, vận động gia đình, cộng đồng tham gia thực hiện bảo vệ, chăm sóc trẻ em, tạo điều kiện cho trẻ em thực hiện đầy đủ các quyền và bổn phận theo quy định của Luật và Công ước Quốc tế.
Ưu tiên giải quyết tình trạng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, lên án các hành vi vi phạm quyền trẻ em. Củng cố và thực hiện có hiệu quả nội dung các chương trình dành cho trẻ em cũng như hoạt động các mô hình, từng bước thu hẹp khoảng cách chênh lệch về cơ hội thụ hưởng và sự phát triển về thể chất, tinh thần của trẻ em giữa các vùng miền.
Hà Bắc - Tạp chí Lao động và XH số 428
 Từ khóa: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

tai lieu so hoa
Truyện đọc
tra cứu
Liên kết Website

 

Góp ý
Thông kê truy cập
  • Đang truy cập102
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm99
  • Hôm nay10,008
  • Tháng hiện tại311,244
  • Tổng lượt truy cập311,275
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây